Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Arodbiedrība
Arodkomiteja (kontakti)
Koplīgums
Sociālās palīdzības fonda nolikums
Aktualitātes
LIZDA informācija

Augstskola
Pārvalde
Vēsture
Gada pārskati
Atrašanās vieta
Personāls
Arodbiedrība
Statistika
Dokumenti
Iepirkumi
Fotogalerija
Video galerija
Radioziņas
Inovāciju centrs
Projekti
Madonas filiāle
Nodarbinātie
Budžets
Transports
Vakances
Konkursi, izsoles

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Sociālās palīdzības fonda nolikums

Rēzeknes Augstskolas arodorganizācijas

Sociālās palīdzības fonda

NOLIKUMS

1. Fonda darbības vispārējie noteikumi

 Rēzeknes Augstskolas arodorganizācijas Sociālās palīdzības fonda (turpmāk – Fonda) mērķis ir sniegt palīdzību arodbiedrības biedriem.

Fondu veido arodbiedrības biedru naudas gada iemaksas (vai rezerves līdzekļi, ja tādi ir). Tiesības rīkoties ar Fonda līdzekļiem ir arodkomitejai. Tiesības izmantot fonda līdzekļus materiālai palīdzībai ir arodbiedrības biedriem, kuri maksā biedra naudas vismaz divus mēnešus. Par materiālā pabalsta piešķiršanu arodbiedrības biedri raksta arodkomitejas priekšsēdētājam adresētu iesniegumu, kuram pievieno vai nu izdevumus attaisnojošus vai arī citus lūgumu pamatojošus dokumentus.

2. Fonda līdzekļu izmantošana

Uz biedra iesnieguma un pievienoto dokumentu kopiju pamata no Fonda līdzekļiem izmaksā šādus pabalstus:

1. Stihiskas nelaimes gadījumā (ugunsgrēks, plūdi u. c) – katru gadījumu arodkomitejā izskata atsevišķi.

2. Arodbiedrības biedra apbedīšana – 100.00 Euro ; arodbiedrības biedra 1. pakāpes radinieka apbedīšana – 50.00 Euro.

3. Arodbiedrības biedra hroniskas vai akūtas slimības ārstēšanas stacionārā – līdz 200.00 Euro gadā.

4. Atsevišķos arodbiedrības biedra vai viņa nepilngadīga bērna saslimšanas, ko apliecina darba nespējas lapa, kā arī zobu labošanas vai protezēšanas, ārstēšanās stacionārā gadījumos – ne vairāk kā 30% no ārstēšanās izdevumus attaisnojošo čeku kopijās redzamās summas (nepārsniedzot gada limitu –200.00 Euro).

5. Aizejot pensijā – 25.00 Euro.

6. Biedriem, kuri studiju gada ietvaros piedalās zinātniskās konferencēs, segt dalības maksu – līdz 30.00 Euro.

7. Bez iesnieguma arodkomitejai ir tiesības izmantot Fonda līdzekļus biedru sveikšanai ar dāvanu kartēm:

7.1. jubilejās (30, 40 gados –10.00 Euro; 50 gados –15.00 Euro; 60 gados –20.00 Euro; 70 un vairāk gados –25.00 Euro);

7.2. dibinot ģimeni –10 – 25.00 Euro (atkarībā no Fonda līdzekļiem);

7.3. bērna piedzimšanas gadījumos – 10.00 Euro;

7.4. studējošo biedru (doktorantūra, maģistratūra, profesionālā augstākā izglītība) godināšanai valsts svētkos (1 x gadā, bet tikai akreditētas studiju programmas realizēšanai noteiktā ilguma (gadu skaita) ietvaros – 10.00 Euro (ja atļauj Fonda līdzekļi);

7.5. iegūstot doktora grādu –25.00 Euro;

7.6. uzsākot bērnam skolas gaitas – 5 – 10.00 Euro (atkarībā no Fonda līdzekļiem).

8. Lēmumu par pabalstu vai dāvanu karšu piešķiršanu pieņem arodkomiteja, ar rīkojumu to akceptē arodorganizācijas priekšsēdētājs.

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS