Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Augstskola
Pārvalde
Vēsture
Gada pārskati
Atrašanās vieta
Personāls
Arodbiedrība
Statistika
Dokumenti
Iepirkumi
Fotogalerija
Video galerija
Radioziņas
Inovāciju centrs
Projekti
Madonas filiāle
Nodarbinātie
Budžets
Transports
Vakances
Konkursi, izsoles

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Konkursi, izsoles
Rēzeknes Augstskola paziņo par automašīnas GAZ 53 12 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupēju soli

Rēzeknes Augstskola (RA) paziņo par automašīnas GAZ 53 12 (reģistrācijas numurs AR 4454, 1988. gads) pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupēju soli. Izsoles sākumcena 441,02 EUR. Izsoles nodrošinājums – EUR 44,10, dalības maksa EUR 15 līdz izsoles dienai jāiemaksā RA norēķinu kontā Nr. LV90TREL9150160000000 Valsts Kasē. Izsole notiks Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, 115.telpā 2015. gada 28.augustā plkst. 11.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties RA, 323.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, darbadienās no plkst. 8.30-12.00 no 13.00-16.30, tālr. 28325368 vai mājas lapā internetā www.ru.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija un dokumentu iesniegšana izsolei notiek darbadienās no 2015. gada 13.augusta plkst. 08.30 un līdz 2015. gada 27.augustam plkst. 16.30, Rēzeknes Augstskolā, 323.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, tālr. 64623709.Transportlīdzekli var apskatīt Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē, darbadienās no plkst. 8.30-12.00 no 13.00-16.30, apskates laiku saskaņojot pa tālr. 27884555. Samaksa par nosolīto transportlīdzekli veicama nedēļas laikā pēc izsoles dienas.

 

Rēzeknes Augstskola atklātā rakstveida izsolē iznomā nedzīvojamās telpas Rēzeknes Augstskolas ēkā administratīvās darbības / komercdarbības nodrošināšanai Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē.

Telpu platība:

Nedzīvojamās iekštelpas:

telpa Nr.148 (garāža) 26,40 m2 platībā – siltināta, uzstādīti jauni alumīnija paceļamie vārti, signalizācija;

telpa Nr.150 (garāža) 36,10 m2 platībā - siltināta, uzstādīti jauni alumīnija paceļamie vārti, signalizācija, ir remontbedre visā garāžas garumā;

telpa Nr.43 (kabinets) 14,40 m2 platībā, ēkas 2.stāvā;

telpa Nr.44 (kabinets) 26,40 m2 platībā, ēkas 2.stāvā;

telpa Nr.45 (auditorija) 41,60 m2 platībā, ēkas 2.stāvā;

telpa Nr.86 (auditorija) 27,80 m2 platībā, ēkas 3.stāvā;

telpa Nr.87 (auditorija) 41,70 m2 platībā, ēkas 3.stāvā;

telpa Nr.88 (auditorija) 40,50 m2 platībā, ēkas 3.stāvā.

Ēkai ir veikta siltināšana, uzstādīti pakešu logi ar selektīvo stiklu, darbojas ūdensvads un kanalizācijas tīkls, centralizēta siltumapgāde, elektroapgādes sistēma 380/220V, gaisa apmaiņas pieplūdes/nosūces ietaises, aprīkotas tualetes telpas, t.sk. cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ierīkota iebrauktuve ēkā cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Nomas objekts atrodas Rēzeknes pilsētas centrā, ģeogrāfiski izdevīgā vietā.

Objekta nosacītā nomas maksa tiek noteikta:

EUR 1,21 (viens  euro un divdesmit viens cents) bez PVN par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī telpām Nr.148 (garāža), 150 (garāža).

EUR 3,38 (trīs euro un trīsdesmit astoņi centi) bez PVN par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī telpām Nr.43 (kabinets), Nr.44 (kabinets), Nr.45 (auditorija).

EUR 2,93 (divi euro un deviņdesmit trīs centi) bez PVN par vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī telpām Nr.86 (auditorija), Nr.87 (auditorija), Nr.88 (auditorija).

Interesentiem ir tiesības pieteikties uz visa Objekta vai tā daļas (atsevišķas telpas) nomu.

Kontaktpersona: Voldemārs Safronovs, tālr.: 25707755.

 Izsoles kārtība


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS