Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Senāts
Senāta sastāvs
Senāta komisijas

Pārvalde
Rektors
Rektorāts
Senāts
Augstskolas Satversme

Augstskola
Pārvalde
Vēsture
Gada pārskati
Atrašanās vieta
Personāls
Arodbiedrība
Statistika
Dokumenti
Iepirkumi
Fotogalerija
Video galerija
Radioziņas
Inovāciju centrs
Projekti
Madonas filiāle
Nodarbinātie
Budžets
Transports
Vakances
Konkursi, izsoles

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Senāta komisijas
 1. RA Senāta Nolikumu pārskatīšanas komisija:
 • komisijas priekšsēdētājs:  senators Artis Teilāns,
 • komisijas locekļi: senatore Ilga Krampuža, senators Gunārs Strods,
 • pieaicinātie:

studiju prorektore Angelika Juško-Štekele,

Studiju daļas vadītāja Alvīne Kazinika,

Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne Iveta Mietule,

Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes dekāne Veronika Korkla,

Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns Jānis Dzerviniks,

Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka,

juriskonsults Imants Plešners,

juriskonsulte Nataļja Moisejeva.

 1. RA Senāta Administratīvā un budžeta komisija:
 • komisijas priekšsēdētāja: senatore Iluta Arbidāne,
 • komisijas locekļi:

senators Andris Martinovs,

senatore Jeļena Volkova,

senators Aivars Kaupužs,

senators Vladislavs Malahovskis

 1. RA Senāta Zinātņu komisija:
 • komisijas priekšsēdētāja: senatore Irēna Silineviča,
 • komisijas locekļi:

senators Gunārs Strods,

senators Edmunds Visockis,

senatore Sandra Ūdre,

senators Aivars Kaupužs.

 1. RA Senāta Studiju komisija:
 • komisijas priekšsēdētājs: senators Vladislavs Malahovskis,
 • komisijas locekļi:

senatore Inta Kotāne,

senators Vladislavs Paurs,

senators Pēteris Grabusts,

senators Oļegs Užga-Rebrovs.

 1. RA Senāta komisija studiju programmas licencēšanas un akreditācijas jautājumos:
 • komisijas priekšsēdētāja: senatore Iluta Arbidāne,
 • komisijas locekļi:

senatore Rita Orska,

senators Andris Martinovs,

senators Pēteris Grabusts,

senatore Sanita Lazdiņa,

senatore Jūlija Kirillova.

 1. RA Senāta Studējošo komisija:
 • komisijas priekšsēdētājs: senators Edmunds Teirumnieks,
 • komisijas locekļi:

senatore Jūlija Kirillova,

senatore Gita Nagle,

senatore Daiga Viša,

senatore Jekaterīna Čekriževa,

senatore Margarita Božko.

 1. RA Senāta komisija docentu, asociēto profesoru un profesoru vēlēšanām iesniegto dokumentu izvērtēšanai:
 • komisijas priekšsēdētāja: senatore Irēna Silineviča,
 • komisijas locekļi:

senators Oļegs Užga-Rebrovs,

senators Artis Teilāns,

senators Vladislavs Paurs,

senators Edmunds Teirumnieks,

senatore Sanita Lazdiņa.

 

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS