Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
E-resursi
Datu bāzes
Bibliotēku elektroniskie katalogi
Noderīgi informācijas avoti

Bibliotēka
Darba laiks
E-resursi
Pakalpojumi
Jaunieguvumi
Par bibliotēku

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Noderīgi informācijas avoti

Informācijas meklētāji

Wikipedia

Google Scholar

 

Brīvpieejas datu bāzes

Directory of Open Access: DAOJ

Brīvpieejas datu bāzu saraksts A-Z Wikipedia

 

Vispārīga satura uzziņu avoti

aizbraukt.lv

Ceļvedis e-Latvijā

Cits ģeogrāfijas skatījums: Neogeo.lv

Enciklopēdija KRUGOSVET

Letonika

Terminoloģijas portāls

Tildes tulkotājs

Vēstures skaidrojošā vārdnīca

Encyclopedia of Earth

Encyclopedia of Life

Governments on the WWW

Mitoloģijas enciklopēdija

Pasaules ģeogrāfijas enciklopēdija

Simbolu enciklopēdija

The WWW Virtual Library

Vārdnīcas internetā

Pasaules tautu un valstu enciklopēdija (Страны мира)

Vārdnīcu pasaule (Мир словарей)

 

Daba un dabas aizsardzība

Dabas aizsardzības pārvalde

Dabas dati

Latvijas daba

Latvijas Dabas fonds

Pārtikas un veterinārais dienests

Valsts vides dienests

Vide, rūpniecība, mēs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Žurnāls Vides Vēstis

 

Ķīmija

http://www.chemistry.bsu.by/abc/current/fulltext.htm

 

Ekonomika

Kompānijas SSI Schaefer žurnāla "update" izdevumi

Biznesa portāls: Db.lv

Latvijas portāls par finansēm un ekonomiku

Latvijas statistika

LR Ekonomikas ministrija

LR Labklājības ministrija

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

 

Matemātika

http://www.emis.de/journals/

 

Muzeoloģija

http://muzeologija.lv/lv/publications

 

Socioloģija

http://www.sociology.org/contents.html

http://www.socresonline.org.uk/

 

Tiesību zinātne

Jurista Vārds

Likumi.lv

 

Valodniecība

E-žurnāls Annual Review of Linguistics. Volume 1, January 2015 (pieejams līdz 2016.gada janvārim)

Latviešu valodas apguve, pētniecība, e-vārdnīcas

Valsts Valodas aģentūra

 

Filozofija

E-žurnāls Publiskās Lietas

Literatūras un filosofijas portāls: Satori.lv

Stenforda filozofijas enciklopēdija

 

Elektroniskās grāmatas un žurnāli

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra: Publikācijas

Grāmatas elektroniski

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka: Periodika

http://sciencebooksonline.info/

http://www.litportal.ru/

http://www.bibliomania.com/

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

www.librivox.org


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS