Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
E-resursi
Datu bāzes
Bibliotēku elektroniskie katalogi
Noderīgi informācijas avoti

Bibliotēka
Darba laiks
E-resursi
Pakalpojumi
Jaunieguvumi
Par bibliotēku

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Datu bāzes
Royal Society of Chemistry e-žurnālu resurss līdz 2016. gada beigām

Open Access režīmā pieejami atsevišķi izdevniecības Royal Society of Chemistry (http://pubs.rsc.org.), kas specializējas ķīmijas nozarē, piedāvātie zinātniskie e-žurnāli ķīmijas nozarē, vides zinībās, inženierzinībās:

Environmental Science: Water Research & Technology

http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/ew#!recentarticles&adv

Environmental Science: Nano

http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/en#!recentarticles&adv
Inorganic Chemistry Frontiers

http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/qi#!recentarticles&adv
Materials Horizons

http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/mh#!recentarticles&adv
Nanoscale Horizons

http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/nh#!recentarticles
Organic Chemistry Frontiers

http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/qo#!recentarticles&adv

 

EBSCO

EBSCO ir daudznozaru e-žurnālu un citu e-resursu datubāze, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm. E-resursus var izmantot atverot EBSCOhost Web un izvēloties vienu vai vairākas datubāzes, kurās veikt informācijas meklēšanu vai pārlūkošanu. 

Kā vienu no vērtīgākajām pilntekstu zinātniskajām datubāzēm jāatzīmē Academic Search Complete, kurā pieejama informācija no vairāk nekā 8,500 pilntekstu periodiskajiem izdevumiem, to skaitā 7,300 zinātniski recenzētiem žurnāliem. Datubāzē iekļauti arī kopsavilkumi no vairāk nekā 12,500 žurnāliem un vairāk nekā 13,200 publikācijas, tai skaitā monogrāfijas, ziņojumi, konferenču materiāli u.c. 

EBSCO datubāzes pieeja: http://search.ebscohost.com

 

 

Web of Science

Datubāze Web of Science ir kompānijas Thomson Reuters pētniecības platforma, kas  nodrošina nozīmīgāko informāciju par vairāk kā 12 000 zinātniskajiem žurnāliem, kā arī konferenču materiāliem, piedāvājot publikāciju bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju.

Datubāzes pieeja: http://webofknowledge.com

 

ScienceDirect Freedom Collection

ScienceDirect Freedom Collection - daudznozaru datubāze, kas satur Elsevier izdotos žurnālus tādās zinātņu nozarēs kā ekonomika, inženierzinātnes, matemātika un fizika, ķīmija, datorzinātnes, vides zinātnes, sociālās zinātnes, psiholoģija, medicīna u.c. Ar zaļo atzīmi norādīti izdevumi, kuriem pieejami publikāciju pilnie teksti. Ar balto atzīmi norādīti izdevumi, kuriem pieejami tikai kopsavilkumi un bibliogrāfija.

 

 

Scopus

Scopus - izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze.

 

 

iFinanses.lv

/iFinanses.lv/ -Interneta žurnāls. Analītiski raksti rubrikās *Grāmatvedība*, *Nodokļi*, *Finanses*, *Personāls*, *Tiesības* un *Vadība*
Pieejams RA bibliotēkas lasītavā

 

LETONIKA

LETONIKA - enciklopēdiskās uzziņas par Latviju, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas

 

NAIS

NAIS - Latvijas Republikas normatīvo aktu pilnu tekstu datu bāze. Pieejama RA bibliotēkas lasītavā.

 

Latvijas Standartu bibliotēka

Standartu bibliotēkas krājumā iekļauti elektroniskā formāta dokumenti - spēkā esošie un atceltie. Standarti tiek papildināti ar jaunām versijām, grozījumiem un koriģējumiem, kā arī ar pirmpublicējumiem. Papīra formāta standartiem ir iespēja pieprasīt elektronisko formātu, kas pieejams divu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas (ja tas ir tehniski iespējams).

Piekļuves veids: autorizēta tiešsaistes piekļuve RA lasītavā vienam vienlaicīgam lietotājam LVS vietnē www.lvs.lv
 

Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS