Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Bibliotēka
Darba laiks
E-resursi
Pakalpojumi
Jaunieguvumi
Par bibliotēku

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Par bibliotēku

 

Rēzeknes Augstskolas (RA) bibliotēka atvērta 1993. gadā RA studiju darba nodrošināšanai. 1995. gadā tai pievienota Rēzeknes Skolotāju institūta bibliotēka.

2014.gada jūnijā notika jaunās Inženieru fakultātes ēkas atklāšana. Jaunajā Inženieru fakultātes ēkā ir izvietotas 17 laboratorijas, RA bibliotēka un lasītava, kā arī nepieciešamais aprīkojums studiju procesa nodrošināšanai.

No 1994. gada RA bibliotēka ir Latvijas akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) locekle. No 2002. gada sākts darbs integrētajā informācijas sistēmā "Alise" (IIS "Alise").

Bibliotēkas fondi tiek komplektēti saskaņā ar Rēzeknes Augstskolas studiju virzieniem. 2015. gada 1. janvārī bibliotēkas krājumos bija 59 132 informācijas vienību.

RA bibliotēkas darbības galvenais uzdevums ir RA studentu un personāla bibliotekārā un informatīvā apkalpošana.

Lietotāju apkalpošanu nodrošina mājas abonements, lasītava un klusās lasītavas.

RA bibliotēkā studentiem un akadēmiskajam personālam tiek nodrošināti studiju un pētnieciskajam darbam nepieciešamās literatūras un informācijas par to saņemšana, tematisko uzziņu un konsultāciju pieejamība, datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana, bezmaksas piekļuve abonētajām un izmēģinājuma bibliogrāfiskajām un pilntekstu datu bāzēm, kā arī SBA (Starpbibliotēku abonements) pakalpojumi.

 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi
Reģistrācijas veidlapa skolēnam

Literatūras nodrošinājuma kārtība Rēzeknes Augstskolā:


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS