Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Kontakti
Struktūrvienību koks
Struktūrvienību meklēšana
Darbinieku meklēšana

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Struktūrvienību koks
 • Augstskolas vadība
  • Rektorāts
   • Dr.sc.ing., prof. Edmunds Teirumnieks
    Rēzeknes Augstskolas rektors

    Edmunds.Teirumnieks@ru.lv
    20225595
    Atbrīvošanas aleja 115, 323.telpa
    Kristīne Lele
    Rektora palīdze

    Kristine.Lele@ru.lv
    28325368
    Atbrīvošanas aleja 115, 323.telpa
    Dr.philol. asoc.prof., vad.pētn. Angelika Juško-Štekele
    Studiju prorektore

    Angelika.Jusko-Stekele@ru.lv
    29392129
    Atbrīvošanas aleja 115, 318.telpa
    Dr.philol. profesore, vad.pētn. Ilga Šuplinska
    Zinātņu prorektore

    Ilga.Suplinska@ru.lv
    26451355
    Atbrīvošanas aleja 115, 301.telpa
    Dr.paed., docents Gunārs Strods
    Rektora vietnieks sadarbības un attīstības jautājumos

    Gunars.Strods@ru.lv
    29631948
    Atbrīvošanas aleja 115, 325.telpa
    Andris Skredeļs
    Izpilddirektors

    Andris.Skredels@ru.lv
    27884555
    Atbrīvošanas aleja 115, 326.telpa
  • Senāts
   • Dr.sc.ing., profesors Artis Teilāns
    Senāta priekšsēdētājs

    Artis.Teilans@ru.lv
    26529669
    Atbrīvošanas aleja 115, 319.telpa
    Iveta Volkova
    Senāta sekretāre

    iveta.volkova@ru.lv
    26695553
    Atbrīvošanas aleja 115, 319.telpa
  • Zinātņu daļa
   • Svetlana Ušča
    Zinātnes daļas vadītāja

    Svetlana.Usca@ru.lv
    27872568
    Atbrīvošanas aleja 115, 310. telpa
    Mg.philol.zinātniskais asistents Solvita Pošeiko
    Zinātņu daļas speciāliste-lietvede

    solvita.poseiko@gmail.com
    28334012
    Atbrīvošanas aleja 115, 310. telpa
 • Galvenās apkalpojošās struktūrvienības
  • Studiju daļa
   • Alvīne Kazinika
    Studiju daļas vadītāja

    Alvine.Kazinika@ru.lv
    26462152
    Atbrīvošanas aleja 115, 320.telpa
    Olga Karacejeva
    Studiju daļas metodiķe

    Olga.Karacejeva@ru.lv
    22044621
    Atbrīvošanas aleja 115, 319.telpa
    Iveta Volkova
    Studiju daļas metodiķe

    iveta.volkova@ru.lv
    26695553
    Atbrīvošanas aleja 115, 319.telpa
    Svetlana Proško
    Studiju daļas metodiķe

    Svetlana.Prosko@ru.lv
    25774486
    Atbrīvošanas aleja 115, 319.telpa
  • Personāla daļa
   • Inga Lesničija
    Personāla daļas vadītāja

    Inga.Lesnicija@ru.lv
    28321075
    Atbrīvošanas aleja 115, 309.telpa
    Kristīne Zeimale
    Personāla daļas speciāliste

    Kristine.Zeimale@ru.lv
    28626655
    Atbrīvošanas aleja 115, 309.telpa
  • Juristi
   • Mg.iur. Inese Novika
    Juriste

    Inese.Novika@ru.lv
    28308007(RA) 26539353
    Atbrīvošanas aleja 115, 306.telpa
    Imants Plešners
    Juriskonsuls

    Imants.Plesners@ru.lv
    22155800
    Atbrīvošanas aleja 115, 306.telpa
  • Grāmatvedība
   • Mag.sc.soc. lektore Irēna Beinaroviča-Litvinova
    Galvenā grāmatvede

    irena@ru.lv
    26593789
    Atbrīvošanas aleja 115, 304.telpa
    Jeļena Lonska
    Speciāliste grāmatvede

    Jelena.Lonska@ru.lv
    26545522
    Atbrīvošanas aleja 115, 303.telpa
    Ingrīda Runča
    Speciāliste grāmatvede

    Ingrida.Runca@ru.lv
    28343399
    Atbrīvošanas aleja 115, 302.telpa
    Gaļina Makarova
    Speciāliste grāmatvede

    galina.makarova@ru.lv
    26545522
    Atbrīvošanas aleja 115, 303.telpa
  • Finanses
   • Olga Trančenoka
    Finanšu analītiķis

    Olga.Trancenoka@ru.lv
    26666663
    Atbrīvošanas aleja 115, 305.telpa
  • Kanceleja
  • Saimniecības dienests
   • Mg.sc.env., vieslektors Ivars Jurčs
    Darba aizsardzības vecākais speciālists

    Ivars.Jurcs@ru.lv
    22038024
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 208.telpa
  • Projekti
   • Māris Igavens
    Projektu koordinators

    maris.igavens@gmail.com
    29235941
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 210.telpa
  • Bibliotēka
   • Ilze Švirkste
    Bibliotēkas vadītāja

    Ilze.Svirkste@ru.lv
    29441103
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF, austrumu tornis), 2.stāvs
    Antra Saukāne
    Vecākā bibliotekāre

    Antra.Saukane@ru.lv
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF, austrumu tornis), 2.stāvs
    Dace Laizāne
    Vecākā bibliotekāre

    dace.laizane@ru.lv
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF, austrumu tornis), 2.stāvs
    Tatjana Kuzmina
    Bibliotekāre

    Tatjana.Kuzmina@ru.lv
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF, austrumu tornis), 2.stāvs
  • Sabiedrisko attiecību nodaļa
   • Mg.philol., Mg.soc.sc. vieslektore Lolita Kivleniece-Kuzņecova
    Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

    san@ru.lv
    26656553
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 133.telpa
    Mg.philol. Inga Kaļva
    SAN informācijas speciāliste

    san@ru.lv
    29333515
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 133.telpa
    Māris Justs
    Video studijas galvenais speciālists

  • Mūžizglītības centrs
   • Dr.philol., asoc.prof. Karīne Laganovska
    Mūžizglītības centra vadītāja

    Karine.Laganovska@ru.lv
    26411587
    Atbrīvošanas aleja 115, 115.telpa
    Anita Strode
    Mūžizglītības centra speciāliste - lietvede

    anita.strode@ru.lv
    29336118
    Atbrīvošanas aleja 115, 115.telpa
  • Ārējo sakaru daļa
   • Sanda Kauliņa
    Koordinators ārzemju studentu piesaistes jautājumos

    Sanda.Kaulina@ru.lv
    28390076
    Atbrīvošanas aleja 115, 307.telpa.
    Mg.paed., lektore Viktorija Pokule
    Koordinatore

    Viktorija.Pokule@gmail.com
    26532739
    Atbrīvošanas aleja 115, 307.telpa
    Mg.paed. lektore Dace Visocka
    Koordinatore

    Dace.Visocka@ru.lv
    26488819
    Atbrīvošanas aleja 115, 307.telpa
  • Izdevniecība
   • Velta Andžāne
    Izdevniecības vadītāja

    Velta.Andzane@ru.lv
    28318347 29176962
    Atbrīvošanas aleja 115/K-3 (ITC), 103.telpa
  • IT speciālisti
   • Mg.sc.comp., lektors Mihails Kijaško
    Datorsistēmu un datortīklu administrators

    Mihails.Kijasko@ru.lv
    26625775
    Atbrīvošanas aleja 115/K-3, 208.telpa (ITC)
    Mg.sc.comp., vieslektors Edgars Pavlovskis
    Programmēšanas inženieris

    Edgars.Pavlovskis@gmail.com
    26511569
    Atbrīvošanas aleja 115/K-3, 105.telpa (ITC)
    Mg.sc.comp. Boriss Moisejevs
    Datorsistēmu tehniķis

    Boriss.Moisejevs@ru.lv
    26342587
    Atbrīvošanas aleja 115/K-3, 105.telpa (ITC)
  • Dienesta viesnīcas
  • Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs
  • Arhīvs
 • Zinātniskie institūti
  • Reģionālistikas zinātniskais institūts
   • Dr.paed. profesore Velta Ļubkina
    Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore

    Velta.Lubkina@ru.lv
    26121040
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 211.telpa
    Inga Drele
    Reģionālistikas zinātniskā institūta lietvede

    inga.drele@inbox.lv
    29473700
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 211.telpa
 • Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
  • Dekanāts
   • Dr.paed., profesors Jānis Dzerviniks
    Izglītības, valodu un dizaina fakultātes dekāns

    Janis.Dzerviniks@ru.lv
    29977436
    Atbrīvošanas aleja 115,212.telpa
    Ināra Stukle
    Izglītības, valodu un dizaina fakultātes metodiķe

    inara.stukle@ru.lv
    28398212
    Atbrīvošanas aleja 115, 213.telpa
    Mg. sc. ing., Vieslektore Nellija Kivkucāne
    Izglītības, valodu un dizaina fakultātes izglītības darba speciāliste-lietvede

    nellija.k@ru.lv
    29157227
    Atbrīvošanas aleja 115, 202.telpa
    Gundega Bēriņa
    Doktorantūras metodiķe

  • Dizaina un amatniecības katedra
   • Mag.paed., Mg.sc.ing. lektore Silvija Mežinska
    Dizaina un amatniecības katedras vadītāja

    silvija.mezinska@ru.lv
    25458833
    Atbrīvošanas aleja 115, 202.telpa
    Mg. sc. ing., Vieslektore Nellija Kivkucāne
    Izglītības darba speciāliste - lietvede

    nellija.k@ru.lv
    29157227
    Atbrīvošanas aleja 115, 202.telpa
  • Izglītības un metodiku katedra
   • Mg.paed., lektore Mārīte Rozenfelde
    Izglītības un metodiku katedras vadītāja

    Marite.Rozenfelde@inbox.lv
    26695513 26480404
    Atbrīvošanas aleja 115, 110.telpa
    Mg. sc. ing., Vieslektore Nellija Kivkucāne
    Izglītības darba speciāliste - lietvede

    nellija.k@ru.lv
    29157227
    Atbrīvošanas aleja 115, 112.telpa
 • Inženieru fakultāte
  • Dekanāts
   • Mg.chem., lektore Ērika Teirumnieka
    Inženieru fakultātes dekāne

    Erika.Teirumnieka@ru.lv
    26443015
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 309.telpa
    Anita Sauša
    Fakultātes metodiķe

    Anita.Sausa@ru.lv
    29382225
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 313.telpa
  • Datorzinātņu un matemātikas katedra
   • Dr.sc.ing., profesors Pēteris Grabusts
    Katedras vadītāja p.i.

    Peteris.Grabusts@ru.lv
    Atbrīvošanas aleja 115, 3.korp., 206.kab.
    Mg.soc.sc. Vita Ansone
    Izglītības darba speciāliste-lietvede

    vita@ru.lv
    20273796
    Atbrīvošanas aleja 115/K-3, 207.telpa (ITC)
  • Dabas un inženierzinātņu katedra
   • Dr.sc.ing., asoc.profesors Andris Martinovs
    Dabas un inženierzinātņu katedras vadītājs

    andris.martinovs@ru.lv
    28325519
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 314.telpa
    Mg.sc.env., viesasistente Sintija Augule
    Izglītības darba speciāliste - lietvede

    sintija.augule@ru.lv
    26420456
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 310.telpa
  • Lietišķās ekoloģijas un resursu laboratorija
   • Dr.biol., docente Rasma Tretjakova
    Lietišķās ekoloģijas un resursu laboratorijas vadītāja

    Rasma.Tretjakova@ru.lv
    29423629
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 318.telpa
  • Ķīmijas laboratorija
   • Mg.chem., viesasistente Inese Bernāne
    Ķīmijas laboratorijas vadītāja

    Inese.Bernane@ru.lv
    26365562
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 322.telpa
  • Mehatronikas laboratorija
   • Dr.sc.ing., asoc.profesors Andris Martinovs
    Mehatronikas laboratorijas vadītājs

    andris.martinovs@ru.lv
    28325519
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 114.telpa
    Vieslektors Guntis Kolčs
    Mehatronikas laboratorijas laborants

    Guntis.Kolcs@ru.lv
    26199851
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 114.telpa
  • Elektrotehnikas un elektronikas laboratorija
   • Mg.sc.ing., vieslektors Dainis Kļaviņš
    Elektrotehnikas un elektronikas laboratorijas vadītājs

    Dainis.Klavins@ru.lv
    20228868
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 015.telpa
  • Fizikas laboratorija
  • Doktorantūra
   • Anita Sauša
    Doktorantūras metodiķe

    Anita.Sausa@ru.lv
    29382225
    Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 310.telpa
 • Ekonomikas un pārvaldības fakultāte
  • Dekanāts
   • Dr.oec. profesore Iveta Mietule
    Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāne

    mietule@inbox.lv
    28328091 29273350
    Atbrīvošanas aleja 115, 224.telpa
    Lilita Ruža
    Ekonomikas un pārvaldības fakultātes metodiķe

    Lilita.Ruza@ru.lv
    28314340
    Atbrīvošanas alejā 115, 221.kab.
  • Uzņēmējdarbības vadības katedra
   • Dr.sc.ing., profesore Irēna Silineviča
    Uzņēmējdarbības vadības katedras vadītāja

    Irena.Silinevica@ru.lv
    28312047
    Atbrīvošanas aleja 115, 225.telpa
    M.soc.sc., lektore Daina Znotiņa
    Izglītības darba speciāliste - lietvede

    Daina.Znotina@ru.lv
    28327760
    Atbrīvošanas aleja 115, 219.telpa
  • Finanšu vadības katedra
   • Dr.oec.asoc. profesore Iluta Arbidāne
    Finanšu vadības katedras vadītāja

    Iluta.Arbidane@ru.lv
    28319180
    Atbrīvošanas aleja 115, 213.telpa
    Mg.soc.sc. lektore Aija Čerpinska
    Izglītības darba speciāliste - lietvede

    aija.cerpinska@ru.lv
    28338556
    Atbrīvošanas aleja 115, 219.telpa
  • Ēdināšanas uzņēmējdarbības mācību laboratorija
   • Mg.soc.sc. lektore Inese Silicka
    Ēdināšanas uzņēmējdarbības mācību laboratorijas vadītāja

    isilicka@inbox.lv
    28319727
    Atbrīvošanas aleja 115, 122.telpa

Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS