Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte
Dekanāts
Uzņēmējdarbības vadības katedra
Finanšu vadības katedra
Tiesību zinātņu katedra

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

RA Ekonomikas un pārvaldības fakultāte ir izveidota 1993.gadā uz Latvijas Universitātes Latgales filiāles bāzes.

Fakultātes mērķis sagatavot speciālistus zinātnei, tautsaimniecībai, valsts pārvaldei, banku un finanšu institūcijām, nodrošinot augstas kvalitātes Latvijas un ES darba tirgū konkurētspējīgas augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības iegūšanu.

Kopš augstskolas dibināšanas studentu skaits fakultātē ir palielinājies 6,2 reizes. Studējošie fakultātē ir gandrīz no visas Latvijas rajoniem. Fakultātē tiek gatavoti speciālisti galvenokārt Latgales reģionam, ņemot vērā sociālekonomisko stāvokli un darba tirgus pieprasījumu. Ekonomikas fakultātes realizētās studiju programmas atbilst Latgales reģiona attīstības plānam un Latvijas valsts attīstības stratēģijas vadlīnijām, kur izvirzīts mērķis sekmēt ekonomikas zinātnes un pētniecības attīstību Latvijas reģionos.

Kopš 2012.gada decembra fakultāti vada dekāne Iveta Mietule. Ar Ekonomikas un pārvaldības fakultātes attīstību saistītos stratēģiskos jautājumus risina fakultātes dome, kur aktīvi līdzdarbojas arī studentu izvirzītie pārstāvji.

No 1999. līdz 2004.gadam domes priekšsēdētāja bija docente Vija Strazdiņa.

No 2005. gada domes priekšsēdētāja ir dr.sc.ing., profesore Irēna Silineviča.

 


Dr.oec. profesore Iveta Mietule
Dekāne

E-pasts: mietule@inbox.lv


Studiju virzieni
 • Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
 • Ekonomika
 • Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
 • Informācijas un komunikācijas zinātnes
 • Tiesību zinātne
Laboratorijas
 • Rēzeknes Augstskolas Ēdināšanas uzņēmējdarbības mācību laboratorija

 


Fakultātē tiek realizētas šādas studiju programmas:

Pamatstudiju programmas
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Lietišķā vēsture
Tehnoloģiju un inovāciju vadība
Vadības zinātne
Viesmīlības vadība
Profesionālās bakalaura studiju programmas
Ekonomika, studiju modulis: "Finansu un grāmatvedības vadība"
Ekonomika, studiju modulis: "Uzņēmējdarbības tiesības"
Robežapsardze
Tiesību zinātne
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs"
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Komercpakalpojumu vadība"
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Mārketinga sektora vadītājs"
Uzņēmējdarbība, studiju modulis: "Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība"


Augstākā līmeņa studiju programmas
Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Vadības zinātne (mag).
Profesionālās maģistra studiju programmas
Arhīvniecība
Finanšu vadība (mag.)
Tiesību zinātne (mag.)
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
FinansesProjektu aktivitātes
 • Socrates Erasmus
 • The Development of Economic Potential of rural areas through broad net of bicycles routes
 • Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona
 • REG-ELIN-LAT 'MVU inovatīvās IT attīstības veicināšanas atbalsta tīkla izveide' u.c.
Tradīcijas
 • Rozes svētki,
 • Pasniedzēju diena,
 • Studentu diena,
 • Karjeras dienas,
 • Ziemassvētki,
 • Absolventu vakars,
 • Zinātniskās konferences u.c.

Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS