Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Finanšu vadības katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Projekti
Aktivitātes

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte
Dekanāts
Uzņēmējdarbības vadības katedra
Finanšu vadības katedra
Tiesību zinātņu katedra

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Akadēmiskais personāls
Docente Alla Gaigule Docējamie kursi:
Kreditēšana;

Tālrunis: 29199901
E-pasts: Alla.Gaigule@nordea.com

Dr. oec. docente Anda Zvaigzne Docējamie kursi:
Makroekonomika; Konkurētspēja uzņēmējdarbībā;

Tālrunis: 26307669
E-pasts: andazvaigzne@inbox.lv

Dr.oec. profesore Iveta Mietule Docējamie kursi:
Ievads grāmatvedībā; Grāmatvedības teorija; Uzņēmējdarbības finanses Grāmatvedības pamati; Finanšu plānošana; Finanšu vadība un plānošana; Korporatīvo finanšu analīze; Darba tirgus un nodarbinātība; Finanšu vadība elektroniskajā komercijā; Finanšu pārvaldība

Tālrunis: 29273350
E-pasts: mietule@inbox.lv
Konsultācijas: Katru nedēļu Pirmdienās, 13.00.-14.00.

Dr.oec.asoc. profesore Iluta Arbidāne Docējamie kursi:
Finanšu grāmatvedība; Biznesa novērtēšana; Personālvadība; Grāmatvedības praktikums; Grāmatvedības pamati; Konfliktoloģija un iekšējā etiķete ; Uzņēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības pamati; Organizāciju psiholoģija; Stresa un laika menedžments; Vadības teorija un prakse; Komercdarbības organizēšana; Organizāciju kultūru un komunikāciju vadība; Cilvēkresursu vadībaж Līderības vadība Vadības teorija (organizācijas psiholoģija)

Tālrunis: 28319180
E-pasts: Iluta.Arbidane@ru.lv
Konsultācijas: Katru nedēļu Trešdienās, 9.00.-10.00

Dr.oec.asoc. profesore Ērika Žubule Docējamie kursi:
Publiskās finanses; Finanšu teorijas un politika; Starptautiskā ekonomika Naudas teorija; Eiropas ekonomiskā integrācija; Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija

Tālrunis: 26430306
E-pasts: erika@ru.lv
Konsultācijas: Katru nedēļu Otrdienās , 10.00.-11.00

Mag.oec. lektore Anita Puzule Docējamie kursi:
Uzņēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības pamati; Nodokļu administrēšana; Nodokļu sistēma; Nodokļu sistēmas; Nodokļu administrēšana un nodokļu audits; Zinātniskā darba pamati; Pētnieciskā darba metodoloģija; Sociālo zinātņu pētījuma metodes; Dokumentu pārvaldība (maģ.); Grāmatvedība; Lietvedība (vēsture); Lietišķā informātika un dokumentu pārvalde; Lietvedība un datu bāzes veidošana; Pētnieciskā darba organizācija; Starptautiskie finanšu pārskatu standarti.

Tālrunis: 26413185
E-pasts: anitapuzule@inbox.lv
Konsultācijas: Katru nedēļu, trešdienās, 13.00.-14.00

Mag.oec. lektore Jeļena Volkova Docējamie kursi:
Apdrošināšana Apdrošināšanas finanšu vadība; Ekonomikas pamati; Nekustamā īpašuma vērtēšana ; Darba tiesības

Tālrunis: 26481448
E-pasts: tihomi@inbox.lv
Konsultācijas: Katru nedēļu Ceturtdienās,9.30.-10.30.

Mag.oec. lektors Andris Pelšs Docējamie kursi:
Vadības grāmatvedība; Statistika I; Cenu politika uzņēmumā; Statistiskās metodes ekonomikā un biznesā; Būvniecības ekonomika; Finanšu modelēšana un prognozēšana; Statistika ekonomikā; Ekonomiskā statistika; Izmaksu plānošana; Izmaksu plānošana, Ekonometrija

Tālrunis: 29427260
E-pasts: andrispelss@inbox.lv
Konsultācijas: Katru nedēļu Otrdienās, 13.00.-14.00.

Mag.sc.soc. lektore Irēna Beinaroviča-Litvinova Docējamie kursi:
Audita pamati; Budžeta iestāžu grāmatvedība.

Tālrunis: 26593789
E-pasts: irena@ru.lv
Konsultācijas: Katru nedēļu, Pirmdienās, 13.00.-14.00

Mg.oec. lektore Inta Kotāne Docējamie kursi:
Vērtspapīru tirgus: Uzņēmējdarbības analīze; Kredītiestāžu vadība un tirgzinība; Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas; Nauda un bankas; Elektroniskā tirdzniecība un nauda; E-komercija; Kredītiestāžu vadība; Saimnieciskās darbības analīze; Digitālais mārketings

Tālrunis: 29415644
E-pasts: Inta.Kotane@ru.lv
Konsultācijas: Katru nedēļu, otrdienās, 13.00.-14.00.

Mg.soc.sc. lektore Aija Čerpinska Docējamie kursi:
Lietvedība; Uzņēmējdarbība Biroja darba organizēšana un vadīšana; Dokumentu pārvaldība.

Tālrunis: 28338556
E-pasts: aija.cerpinska@ru.lv
Konsultācijas: Katru nedēļu, Otrdienās, 8.45-9.30.

Mg.soc.sc. lektore Aļona Klodāne Docējamie kursi:
Statistika; Statistika II, Vienkāršā grāmatvedība; Datorgrāmatvedība

Tālrunis: 22045698
E-pasts: alyona16@inbox.lv
Konsultācijas: Katru nedēļu, Ceturtdienās,13.00-14.00.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS