Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Uzņēmējdarbības vadības katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Projekti
Aktivitātes

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte
Dekanāts
Uzņēmējdarbības vadības katedra
Finanšu vadības katedra
Tiesību zinātņu katedra

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Akadēmiskais personāls
Dr.biol., docente Anna Mežaka Docējamie kursi:
Ievads ekotūrismā. Ievads botānikā un augu ekoloģijā

Tālrunis: 26873683
E-pasts: anna.mezaka@ru.lv

Dr.oec. docente Lienīte Litavniece Docējamie kursi:
Eiropas ekonomiskā integrācija; Reģionālā ekonomika un ES finansējuma piesaiste zinātniski pētnieciskajos projektos. Uzņēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības pamati; Ekonomikas teorija; Ražošanas un pakalpojumu organizēšana; Risku analīze un vadīšana

E-pasts: Lienite.Litavniece@ru.lv
Konsultācijas: Pirmdienās, 09:00 -10:00

Dr.sc.ing., profesore Irēna Silineviča Docējamie kursi:
Tūrisma analīze; Elektotehnika un elektronikas pamati; Elektotehnika; Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana; Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana; Stratēģiskā vadīšana; Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadība un inovāciju vadība; Inovāciju vadība; Reģionālā ekonomika un vides aizsardzība; Reģionālā ekonomika un politika Latvijā; Reģionālā politika un ekonomika;

Tālrunis: 29103480
E-pasts: Irena.Silinevica@ru.lv
Konsultācijas: Trešdienās, 13:00 -14:00

Dr.sc.ing., profesors Oļegs Užga-Rebrovs Docējamie kursi:
Vadības teorija; Vadīšanas pamati; Komercuzņēmumu darbības vērtēšana un lēmumu pieņemšana; Loģistikas un piegādes ķēžu vadības pamati; Operāciju vadība; Ekoloģiskā riska analīze un vadīšana; Riska analīze un vadīšana; Risku vadīšana; Lemšana riska apstākļos; Vides kvalitātes vadība un sertifikācija; Vides inženierzinātnes integrālais speckurss; Automātiskā vadība un regulēšana;

E-pasts: rebrovs@tvnet.lv
Konsultācijas: Ceturtdienās, 13:15-14:15

M.soc.sc., lektore Daina Znotiņa Docējamie kursi:
Mārketinga komunikācijas; Lietišķā komunikācija; Biznesa komunikācijas; Patērētāju uzvedība; Mediji un reklāma; Reģionālā ekonomika;

Tālrunis: 28327760
E-pasts: Daina.Znotina@ru.lv
Konsultācijas: Ceturtdienās,12:00 - 13:00

Mg. biol. vieslektore Valentīna Deksne Docējamie kursi:
Tūrisma higiēna

Tālrunis: 29209453
E-pasts: Valentina.Deksne@ru.lv
Konsultācijas: 1.nedēļās Otrdienās, 13.00-14.00

Mg. commerc. lektore Maija Krūze Docējamie kursi:
Vispārējās kvalitātes vadība; Kvalitātes vadība; Kvalitātes sistēmas; Prečzinība;

Tālrunis: 29493419
E-pasts: maijak49@inbox.lv
Konsultācijas: 2.nedēļās Trešdienās, 13:00-14:00

MG. VIESLEKTORS Mareks Grišins Docējamie kursi:
Ekskursiju vadīšanas metodika

E-pasts: mareks.grisins@ru.lv

Mg.biz.vad.    lektore Vilhelma Ņikitina Docējamie kursi:
Makroekonomika; Ekonomika; Inovāciju vadība; Investīciju politika; Ekonomikas mācību vēsture;

Tālrunis: 26635359
E-pasts: vilhelma.nikitina@inbox.lv
Konsultācijas: Pirmdienās 17.30-18.30

Mg.oec. lektore Iveta Dembovska Docējamie kursi:
Tirgzinība; Starptautiskais mārketings; Mārketinga teorētiskie pamati; Stratēģiskā mārketinga vadīšana; Pakalpojumu uzņēmējdarbība; Tūrisma uzņēmējdarbības vadība; Viesnīcu darba organizācija un vadība; Biznesa ētika; Loģistika; Ekonomiskā ģeogrāfija;

Tālrunis: 26674855
E-pasts: dembovska.iveta@inbox.lv
Konsultācijas: Pirmdienās, 13:00 - 14:00

Mg.oec., vieslektore Ināra Paramonova Docējamie kursi:
Vadības psiholoģija

Tālrunis: 20203496
E-pasts: rinara@inbox.lv

Mg.oec., vieslektors Eduards Purviņš Docējamie kursi:
Uzņēmējdarbības plānošana un organizēšana; Uzņēmējdarbības plānošana

Tālrunis: 29590755
E-pasts: eduards.purvins@evisltd.lv

Mg.philol., Mg.soc.sc. vieslektore Lolita Kivleniece-Kuzņecova Docējamie kursi:
Publiskās runas pamati; Pasākumu vadība

Tālrunis: 26656553
E-pasts: san@ru.lv

Mg.philol., vieslektore Helēna Overina Docējamie kursi:
Otrā svešvaloda (vācu valoda)

Tālrunis: 29106757
E-pasts: Helena.Overina@ru.lv

Mg.soc.sc. lektore Inese Silicka Docējamie kursi:
Ēdināšanas uzņēmējdarbības vadība; Vides ekonomika;Kvalitātes vadība

Tālrunis: 28319727
E-pasts: isilicka@inbox.lv
Konsultācijas: Otrdienās, 13:00-14:00

Mg.soc.sc. lektore Liene Amantova – Salmane Docējamie kursi:
Projektu plānošana un kontrole; Projektu sagatavošana un vadīšana; Karjeras pakalpojumu vadība; Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati

E-pasts: Liene.Amantova-Salmane@cfla.gov.lv
Konsultācijas: Pirmdienās, 17:20-18:20

Mg.soc.sc. lektors Ēvalds Višķers Docējamie kursi:
Mikroekonomika; Ekonomika: Ievads ekonomikas teorijā un metodoloģijā; Uzņēmējdarbības pamati; Ievads uzņēmējdarbībā; Mārketinga pētījumi; Pakalpojumu mārketinga vadība; Starptautiskās ekonomiskās attiecības; Starptautiskie ekonomiskie sakari;

Tālrunis: 29127330
E-pasts: evalds.viskers@ru.lv
Konsultācijas: Otrdienās, 13:00 – 14:00


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS