Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Dabas un inženierzinātņu katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Projekti
Aktivitātes

Inženieru fakultāte
Dekanāts
Datorzinātņu un matemātikas katedra
Dabas un inženierzinātņu katedra

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Dabas un inženierzinātņu katedra

Dabas zinātņu katedra izveidota 1995.gadā. Tās pirmatnējais mērķis bija nodrošināt dabas zinātņu un inženierzinātņu studiju kursus RA Inženieru fakultātē un citās RA fakultātēs īstenojamās studiju programmās matemātikas, fizikas, ķīmijas kursus, vispārējos un speciālos inženierkursus.

No 25.09.2007. katedras nosaukums ir Dabas un inženierzinātņu katedra.

Pēc studiju programmu – "Bakalaurs vides zinātnēs" un "Vides inženieris ekotehnologs" īstenošanas sākuma 1996.gadā, galvenais katedras mērķis bija izveidot šo studiju programmu mācību metodisko, materiāli tehnisko un informatīvo bāzi, organizēt mācību metodisko un zinātnisko darbu vides aizsardzības jomā. Katedra vienlaikus nodrošina studiju kursu, saistīto ar vides zinātnēm, vides aizsardzību, ilgtspējīgo attīstību realizāciju arī citu RA fakultāšu studentiem un maģistrantiem. Katedra pašlaik realizē augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmu "Vides inženieris".

Dabas un inženierzinātņu katedras izveidotās studiju programmas
 • Akadēmiskā studiju programma "Vides zinātņu bakalaurs" (1996.-2002.)
 • Augstākā profesionālā studiju programma vides aizsardzības inženiera un ekotehnologa specialitātē ar apakšprogrammām (1996.-2002.)
  • vides aizsardzības inženieris
  • inženieris ekotehnologs pārtikas produktu pārstrādē
  • inženieris ekotehnologs civilbūvniecībā
 • Augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma "Vides inženieris" (kopš 2002. gada)
 • Augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programma "Mehatronika"
 • Augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju programma "Vides aizsardzība"
 • Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība”
 • Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne”

 


Dr.sc.ing., asoc.profesors Andris Martinovs
Dabas un inženierzinātņu katedras vadītājs

Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 314.telpa
Tālrunis: 28325519
E-pasts: andris.martinovs@ru.lv


Mg.sc.env., viesasistente Sintija Augule
Izglītības darba speciāliste - lietvede

Atbrīvošanas aleja 115/K-4 (IF), 310.telpa
Tālrunis: 26420456
E-pasts: sintija.augule@ru.lv


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS