Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Dabas un inženierzinātņu katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Projekti
Aktivitātes

Inženieru fakultāte
Dekanāts
Datorzinātņu un matemātikas katedra
Dabas un inženierzinātņu katedra

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Aktivitātes

Katedras docētāji piedalās valsts un starptautiskā mēroga konferencēs, sagatavo un izdot mācību metodiskos līdzekļus, mācību grāmatas monogrāfijas.

Katedra vienu reizi divos gados organizē starptautisko zinātnisko konferenci "Vide.Tehnoloģija.Resursi" (1997., 1999., 2001., 2003.), kurā piedalās zinātnieki no daudzām valstīm.

1997.-2001.g. katedra piedalījās LR Zinātnes padomes pētījumu programmas "Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija" izpildē.

Katedra aktīvi sadarbojas vides zinātnes jomā ar Zeļona Gora tehnisko universitāti Polijā un Vilhelmshāfenas tehnisko augstskolu Vācijā uz noslēgto ar tiem savstarpējās sadarbības līgumu pamata.

Katedra nodrošina studentu zinātniskās darbības iespējas zinātniskajā lietišķas ekoloģijas laboratorijā, organizē ikgadējās studentu zinātniskās konferences un izdod studentu zinātnisko rakstu krājumus.

Katedra vada Lietišķas ekoloģijas un dabas resursu laboratoriju un nodrošina tās attīstību.

Katru gadu 1.kursa studenti dodas ekoloģiskajā ekspedīcijā pa Latvijas upēm un ezeriem.

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS