Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Datorzinātņu un matemātikas katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Sadarbība
Projekti

Inženieru fakultāte
Dekanāts
Datorzinātņu un matemātikas katedra
Dabas un inženierzinātņu katedra

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Akadēmiskais personāls
Dr.oec. docente Sandra Ežmale Docējamie kursi:
Projektu vadība, Teritoriālā plānošana, Komunikācija, globalizācija un pārmaiņas, Projektu plānošana un vadība, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadība un inovāciju vadība, Komercdarbības organizēšana, Projektu vadīšana, Inovācijas un zināšanu vadība, Teritoriālā plānošana, Ekonomiskā ģeogrāfija, Inovāciju vadība.

Tālrunis: 29227268
E-pasts: Sandra.Ezmale@rsez.lv
Konsultācijas: trešdiena 08.00-09.00

Dr.sc.ing., profesors Pēteris Grabusts Docējamie kursi:
Operētājsistēmas, Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā, Datoru arhitektūra, Datu bāzes, Lietotņu drošība, Datu apstrādes sistēmas, Informācijas sistēmu izstrāde, Objektorientētā programmēšana un integrētā izstrādes vide, Elektronisko dokumentu informācijas sistēma, Datorvadības sistēmu projektēšana, Informācijas aizsardzība, Dokumentu pārvaldes sistēmas, Ģenētisko algoritmu un neironu tīklu pielietošana datu analīzē un sistēmu modelēšanā, Datorprogrammas inženiermehānikā, Pētniecības darba metodoloģija un modelēšanas datu apstrāde, Datorvadības sistēmas, Mikroprocesori, Zinātniski pētnieciskā metodoloģija, Datu aizsardzība, Datortehnika pedagoģiskajos pētījumos, Datortehnoloģijas pedagoģiskajos pētījumos

E-pasts: Peteris.Grabusts@ru.lv
Konsultācijas: pirmdiena 13.00-14.00

Dr.sc.ing., profesors Artis Teilāns Docējamie kursi:
Projektu vadība, Prasību analīze un modelēšana, Sistēmu analīze, Automatizētās projektēšanas sistēmas, Programminženierija: sistēmu analīze, Semantiskās tehnoloģijas un mākoņskaitļošana, Biznesa informācijas sistēmu modelēšana, Prasību specificēšana un modelēšana elektronisko dokumentu sistēmās, Sistēmu objektorientētā modelēšana, Programminženierija, EKTS izstrādes tehnoloģijas, Mobilo aplikāciju izstrāde, Programminženierija: sistēmu projektēšana un biznesam kritiska IS izveide, Projektu vadīšana un vides aizsardzības inženiertehnisko iekārtu projektēšana, Biznesa sistēmu analīze

E-pasts: Artis.Teilans@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena 16.00-18.00

Mg.math., Dr.paed., docents Ilmārs Kangro Docējamie kursi:
Augstākā matemātika, Matemātiskā analīze, diferenciālie vienādojumi, Diskrētā matemātika, Algebra, Augstākā matemātika inženierzinātnēs, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Matemātiskās metodes, Matemātiskās metodes un datori vides zinātnē

E-pasts: Ilmars.Kangro@ru.lv
Konsultācijas: ceturtdiena 15.45-17.00

Mg.sc.comp., lektors Mihails Kijaško Docējamie kursi:
Informātika izglītībā, Informātika pedagoģijā, Datoru tīkli, MikroTik MTCNA, Interneta tehnoloģijas, Tūrisma informācijas sistēmas, Skolotāja un klases sadarbība e-vidē

Tālrunis: 26625775
E-pasts: Mihails.Kijasko@ru.lv
Konsultācijas: pirmdiena 15.45-17.20

Mg.sc.comp., vieslektors Jurijs Musatovs Docējamie kursi:
Lietišķā informātika un dokumentu pārvalde, Informācijas tehnoloģijas, Microsoft Office pakete, Tīmekļa aplikāciju tehnoloģijas, Programminženierija II, Informācijas tehnoloģijas un programmēšanas pamati, Grafiskās lietotāju saskarnes, Programmēšanas valodas, Operētājsistēmas

E-pasts: Jurijs.Musatovs@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena 11.30-13.05

Mg.sc.comp., vieslektors Valērijs Šerkins Docējamie kursi:
Tīmekļa satura vadības sistēmu izstrāde un izmantošana, Lielo projektu izstrādes principi uz .NET pamata, Mobilo aplikāciju izstrāde

E-pasts: Valerijs.Serkins@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena 10.00-11.00

Mg.sc.comp., vieslektors Sergejs Kodors Docējamie kursi:
Algoritmi un datu struktūras, Objektorientētā programmēšana, Kompleksās vides monitoringa sistēmas un ĢIS

E-pasts: Sergejs.Kodors@ru.lv
Konsultācijas: INDIVIDUĀLI

Mg.sc.comp., vieslektors Edgars Pavlovskis Docējamie kursi:
EKTS izstrādes tehnoloģijas, Mobilo aplikāciju izstrāde, Biroja tehnika un datorprogrammas tulkiem referentiem

Tālrunis: 26511569
E-pasts: Edgars.Pavlovskis@gmail.com
Konsultācijas: INDIVIDUĀLI

Mg.sc.comp., vieslektors Imants Zarembo Docējamie kursi:
Multimediju tehnoloģijas, Datorgrafika un dizains

Konsultācijas: trešdiena 19.35-20.35

Mg.sc.ing. lektors Aleksejs Zorins Docējamie kursi:
Datori un programmēšana I, Informātika, Ievads datorikā, Datorgrafika, Mūsdienu informācijas tehnoloģijas metodes, Ievads aplikāciju programmēšanā, Elektroniskās komercijas aktualitātes, Loģistikas un piegādes ķēžu vadības pamati

E-pasts: Aleksejs.Zorins@ru.lv
Konsultācijas: trešdienās 10:30-11:30

Mg.sc.ing., docents Ivars Meirāns Docējamie kursi:
Datori un programmēšana, Informācijas tehnoloģiju standarti, Kvalitātes pārvaldība IT projektos, Elektronika un rūpnieciskās elektronikas iekārtas, Elektronikas pamati, Skaitliskās metodes

E-pasts: Ivars.Meirans@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena 11.30-13.00

Mg.sc.ing., vieslektors Ēriks Tipāns Docējamie kursi:
Algoritmu teorija, Prasību inženierija, Programminženierija: sistēmu projektēšana un biznesam kritiskās IS izveide

E-pasts: Eriks.tipans@ru.lv
Konsultācijas: Individuāli (e-pasts)
Eriks.tipans@ru.lv

Vieslektors Aivars Vilkaste Docējamie kursi:
Augstākā matemātika, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Materiālzinības, Diskrētā matemātika, Cietvielu fizika ar materiālmācības pamatiem

Tālrunis: 26648445
E-pasts: aivars.vilkaste@ru.lv
Konsultācijas: trešdiena 17.30-18.30


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS