Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Dizaina un amatniecības katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Akadēmiskais personāls
asoc. profesors, Mg.art. Vladislavs Paurs Docējamie kursi:
Ādas plastika,Vizuālās mākslas SMM, Vizuālā māksla, Ādas plastika, Zīmēšana, Gleznošana.

Tālrunis: 29336263
E-pasts: vladislavs.paurs@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena, 13.00-14.00

Dr. arch.,docente Renāte Čaupale Docējamie kursi:
Interjera projektēšana un ergonomika ( Interjera psiholoģija ), Ievads vides psiholoģijā, Mākslas vēsture.

Tālrunis: 26176403
E-pasts: Renate.Caupale@ru.lv
Konsultācijas: piektdiena, iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni, 13.00-14.00

Dr.paed. docente Līga Danilāne Docējamie kursi:
Ekonomikas teorijas izglītībā, Ekonomikas mācīšanas metodika, Metodoloģija un zinātniski pētnieciskā darbība pedagoģijā, Ekonomikas teorijas izglītībā, Patērētājizglītības pedagoģija un sociālās ekonomikas pamati, Patērētājzinības, Bizness mājsaimniecībā, Praktiskā uzņēmējdarbība un mākslas menedžments.

Tālrunis: 29474886
E-pasts: liga.danilane@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena, 13.00-14.00

Dr.paed. profesore Velta Ļubkina Docējamie kursi:
Ievads profesijā, skolotāja pienākumi un funkcijas, Zinātniskā darba pamati un pedagoģijas pētnieciskās metodes,Bizness mājsaimniecībā, Profesionālās izglītības iestādes un tautsaimniecības mijiedarbība, Izglītības saturs profesijā, Metodoloģija un zinātniski pētnieciskā darbība pedagoģijā,Tautsaimniecības pedagoģija, Patērētājizglītības pedagoģija un sociālās ekonomikas pamati, Pētījumu un projektu rakstīšanas metodoloģija, Plānu un projektu izstrādes metodoloģija speciālajā pedagoģijā, Patērētāju izglītība,Audzināšanas un pētniecības metodes pedagoģijā, Pētnieciskās metodes pedagoģijā.

Tālrunis: 26121040
E-pasts: Velta.Lubkina@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena, 11.30-12.30

Dr.paed., Mg.art., Mg.sc.ing., docente Aina Strode Docējamie kursi:
Mācību procesa pedagoģiskie modeļi, Grafiskā valoda, Rokdarbu mācīšanas metodika, Papīra plastika, Maketēšana, Datorgrafikas programmas (ArchiCAD, AutoCAD, CorelDRAW), Arhitektūras pamati, Arhitektūras grafika, Interjera projektēšana un ergonomika.

Tālrunis: 26864968
E-pasts: aina.strode@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena, 13.00-14.00

Mag.paed. lektore Liene Zarembo Docējamie kursi:
Mākslas un vispārējā kompozīcija ( zīmēšana), Mākslas un vispārējā kompozīcija ( gleznošanas mācības pamatievirzes), Radošas darbības pedagoģiski psiholoģiskās teorijas, Tekstildarbu tehnoloģijas, Tekstiltehniku sintēze vizuālā tēla veidošanā

Tālrunis: 26481053
E-pasts: liene.zarembo@ru.lv
Konsultācijas: otrdiena, 13.00-14.00

Mag.paed. lektors Gatis Lucjanovs Docējamie kursi:
Kokapstrādes materiālmācība, Kokapstrādes instrumenti un darbgaldi,Spēkrata ekspluatācija,Kokapstrādes tehnoloģijas, Mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija, Lauksaimniecības mehanizācija, Mehāniskais transporta līdzeklis, Mēbeļu un gaismas dizains interjerā, Materiālmācība un apdares tehnoloģijas.

Tālrunis: 29468124
E-pasts: gatis.lucjanovs@ru.lv
Konsultācijas: ceturtdiena, 13.00-14.00

Mag.paed., Mg.sc.ing. lektore Silvija Mežinska Docējamie kursi:
Apģērba konstruēšana un modelēšana, Apģērba kultūra, Tēla veidošana: teorija un dizains, Apģērbu un modes zinību pamati, Apģērba projektēšana un mākslinieciskā noformēšana, Lietišķā etiķete dizainera darbībā.

Tālrunis: 29716353
E-pasts: silvija.mezinska@ru.lv
Konsultācijas: ceturtdiena, 13.00-14.00

Mag.paed.,Mg.art., Mg. design lektore Diāna Apele Docējamie kursi:
Interjera iekārtojums,Telpas uztvere un kompozīcija, Batika, Koloristika, Apdruka,Auduma apgleznošana, Mākslas valodas pamati,Tekstildarbi apkārtējās vides veidošanai, Bionika, dizains un koloristika, Dekoratīvie objekti ainavā, Interjera kompozīcija plaknē un telpā, Dizaina vēsture, Interjera dizains un ergonomika, Aušana.

Tālrunis: 28303743
E-pasts: diana.apele@ru.lv
Konsultācijas: pirmdiena, 13.00-14.00

Mg. sc. ing., Vieslektore Nellija Kivkucāne Docējamie kursi:
Šūto izstrādājumu tehnoloģija, Tekstilmateriālmācība, Darba vide un tās drošība, Uzturs un uzturzinību MM, Veselīgs uzturs un ēšanas paradumi, Tradīcijas ģimenē, Mājsaimniecības tehnika, Mājsaimniecības vadīšana un uzturēšana.

Tālrunis: 29157227
E-pasts: nellija.k@ru.lv
Konsultācijas: pirmdiena, 13.00-14.00

Mg.ing.,vieslektore Arita Trimalniece Docējamie kursi:
Ainavas mācība, Ainavas projektēšana, Datorgrafikas programmas ( Auto Cad, Archi Cad ), Dārza dizaina struktūra, Automatizētā projektēšana ( Corel Draw )

Tālrunis: 29264274
E-pasts: Arita.Trimalniece@ru.lv
Konsultācijas: piektdiena, iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 9.00-9.30

Vieslektore, Bac. art. Inese Dundure Docējamie kursi:
Ievads dizainera specialitātē, Interjera kompozīcija plaknē un telpā II, Telpisko objektu projektēšana.

Tālrunis: 29175532
E-pasts: Inese.Dundure@ru.lv
Konsultācijas: trešdiena, iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 12.00-12.30


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS