Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Dizaina un amatniecības katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Studiju programmas
Vides dizains
Studiju programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Studiju programmas direktors:
asoc. profesors, Mg.art. Vladislavs Paurs

E-pasts: vladislavs.paurs@ru.lv
Studiju programmas kods: 41214
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 23.05.2019
Licences termiņš: no 24.03.2006 līdz 23.05.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: vides dizainers ar specializāciju dārza dizainers.
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs, nokārtots kvalifikācijas eksāmens
Programmas apjoms (kredītpunkti): 80
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 2 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1280 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību kursi:

praktiskā svešvaloda, mākslas vēsture, filozofija,  personāla vadība un saskarsme, profesionālā kompetence, darba tirgus, pētniecība, praktiskā uzņēmējdarbība un mākslas menedžments, autortiesības, darba tiesības.

Nozīmīgākie teorētiskie  un praktiskie kursi saistās ar dārza dizaina priekšmetu apguvi –

ainavas arhitektūras pamati, ainavas mācība, ainavas projektēšana, dārza dizaina struktūra, datorgrafikas programmas, apstādījumu veidošana, dendroloģija, projekta noformēšana vides datorprogrammās, dārza ekoloģija.

Izvēles kursi

floristika, automatizētā projektēšana.

 Absolventu iespējas
  • studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmā;
  • strādāt par dizaineru ,plānot un īstenot radošas idejas mākslas jomā, ēku eksterjera un interjera noformētājiem, izstrādāt skices un projektus, to izpildes organizēšana un autoruzraudzība. Vides dizaina speciālists var veikt individuālo uzņēmējdarbību, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar arhitektiem, māksliniekiem, strādāt dažādos uzņēmumos un birojos.


» Uzņemšanas prasības


- vidējā  izglītība

- divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas***;
  • latviešu valoda un literatūra
  •  

Papildus prasības

  1. Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību  Kultūras vēsturē/Kulturoloģijā– maksimāli iegūstams 0,98 punkts**;
  2. Valsts līmeņa olimpiādēs latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  3. Valsts zinātniski pētniecisko darbu ekonomikā, kulturoloģijā, mākslas zinātnēs konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
  1. Vidējā profesionālā izglītība mākslā un dizainā – 1 punkts.

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS