Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Dizaina un amatniecības katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Studiju programmas
Apģērbu dizains un tehnoloģija
Studiju programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Mag.paed., Mg.sc.ing. lektore Silvija Mežinska

E-pasts: silvija.mezinska@ru.lv
Studiju programmas kods: 41542
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 15.03.2012 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: izstrādājumu, apģērbu projektētājs
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 100
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 2.5 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1280 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību kursi ir saistīti ar zināšanu un prasmju pilnveidošanu sociālajās, humanitārajās zinātnēs, uzņēmējdarbībā, tehniskajās, dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijās, piemēram:

Praktiskās svešvalodas, Darba un autortiesības, Praktiskā uzņēmējdarbība, Mākslas menedžments, Informācijas tehnoloģijas u.c.

Nozares teorētiskie pamatkursi saistās ar mākslas, materiālzinātnes un tehnoloģiju priekšmetu apguvi.

Nozīmīgākie studiju kursi:

Mākslas vēsture, Mākslas valoda un kompozīcija, Modes zinības un stilistika, Materiālmācība, Modes zīmējums un apģērbu kompozīcija, Grafiskās programmas IT (Photoshop AutoCad u.c.),  Apģērbu projektēšana, Apģērbu konstruēšana un tehnoloģija u.c.

Profesionālās specializācijas kursi, ņemot vērā studējošo specifisku interešu realizāciju, tiek piedāvāti:

 • apģērbu dizainā;
 • šūto izstrādājumu projektēšanā;

Nozīmīgākie studiju kursi, kuri saistīti ar padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi darbam individuālajā uzņēmējdarbībā vai apģērbu ražošanā:

Tērpu mākslinieciskā projektēšana, Rokdarbu  dizains apģērbā,  Apģērbu individuālo pasūtījumu dizains, Apģērbu kolekciju projektēšana u.c.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram:

Gleznošana, Auduma apdruka un apgleznošana, Otrā svešvaloda u.c.

 Absolventu iespējas
 • turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās;
 • strādāt par dizainera palīgu, izstrādājumu (apģērbu) projektētāju, plānot un īstenot radošas idejas modes dizaina jomā,  izstrādāt tērpu kolekcijas, veikt to izpildes organizēšanu un autoruzraudzību.

Studiju process orientēts uz apģērbu projektēšanas pamatprincipu apguvi ar iespēju veidot sevi interesējošu izglītības saturu, specializēties kādā no piedāvātajiem virzieniem. Apģērbu projektētājs  spēj organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar  modes dizaineriem, izstrādājot modeļus, kurus iespējams ieviest ražošanā dažādos šūšanas uzņēmumos vai izgatavot modes salonos, veicot individuālo uzņēmējdarbību.» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

 • latviešu valoda un literatūra;
 • svešvalodas;
 • matemātika;

 

Papildus punkti
 1. GA kultūras vēsturē/ kulturoloģijā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts
 2. 2. Valsts līmeņa olimpiāžu latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā  godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
 3. Valsts zinātniski pētniecisko darbu ekonomikā, kulturoloģijā, mākslas zinātnēs konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
 4. Vidējā profesionālā izglītība mākslā, dizainā vai tekstilizstrādājumu izgatavošanas tehnoloģijās – 1 punkts

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS