Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Humanitāro zinātņu katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Sadarbība
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Humanitāro zinātņu katedra
Humanitāro zinātņu katedra izveidota, pamatojoties uz 2009.gada 29.septembrī RA Senāta pieņemto lēmumu, kas paredz apvienot Filoloģijas katedru un Vēstures un filozofijas katedru.

Sākot ar 2010.gada oktobri, studiju un zinātniskais darbs tiek organizēts Humanitāro zinātņu izglītības tematiskās jomas ietvaros. Tajā darbojas zinātniskais un akadēmiskais personāls, kas nodrošina studiju darbu, kā arī veic zinātniskos pētījumus divos zinātniskā darba pamatvirzienos:

  • Filoloģijā - latviešu un latgaliešu valoda un literatūra gan sinhronā, gan diahronā skatījumā
  • Vēsturē un filosofijā - vispārīgā vēsture, Latvijas vēsture, kultūras un zinātnes vēsture, etnogrāfija, mākslas vēsture un teorija, mūzikas vēsture un teorija, kultūras teorija, filosofijas vēsture, estētika un mākslas filosofija, kultūras filosofija, socioloģija, politoloģija, sociālās zinības.


Inga Drele
Humanitāro zinātņu katedras izglītības darba speciāliste-lietvede

Atbrīvošanas aleja 115, 207.telpa
Tālrunis: 28318687
E-pasts: inga.drele@inbox.lv


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS