Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Humanitāro zinātņu katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Sadarbība
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Aktivitātes
 • Konkursa vidusskolēniem "Latviešu valoda, literatūra un folklora" organizēšana
 • (no 1998.gada). Konkursa uzvarētājiem dota iespēja iestāties akadēmiskajā bakalaura studiju programmā "Filoloģija" ārpus konkursa.
 • Katedras docētāji piedalās valsts un starptautiska mēroga konferencēs, sagatavo un izdod mācību metodiskos līdzekļus, piedalās kā līdzautori mācību grāmatu veidošanā.
 • Radošo pasākumu koordinēšana
  • Studentu teātris (no 1994.g., A.Rubenis, O.Senkāne)
  • Studentu avīze “Dialogi Bēniņos” (no 1998.g., I.Šuplinska)
  • Jauno autoru aktivitātes (no 1994.gada, I.Šuplinska)
  • Dzejoļu grāmatu izdošana (no 1999.g., I.Šuplinska)
 • Andrejdiena literāri muzikālie vakari (no 1998.g., A.Juško-Štekele, I.Šuplinska)
 • Semināri latviešu valodas un literatūras skolotājiem (pēc Latgales reģiona skolu valžu vai metodisko kabineta uzaicinājuma)
 • Sadarbībā ar LVLKSA, LSC latviešu valodas un literatūras skolotāju seminārnometņu rīkošana (no 2001.g., I.Šuplinska, A.Juško-Štekele)
 • Sadarbībā ar LVLKSA vidusskolēnu olimpiādes “Latgalīšu volūda, literatūra, kulturis viesture” rīkošana (no 2002.g., I.Šuplinska, A.Juško-Štekele)
 • Sadarbībā ar LVAVP, Izglītības un zinātnes ministriju priekšmetu standartu izstrādāšana (S.Lazdiņa)
 • Folkloras ekspedīciju organizēšana (no 2002.g., A.Juško-Štekele)
 • Studentu zinātnisko konferenču rīkošana, zinātnisko rakstu izdošana (no 1996.g., I.Šuplinska, I.Gusāns)
  • Piedalās mācību priekšmetu (V.Korkla), mācību programmu (V.Malahovskis) un skolotāju profesiju standartu izstrādāšanā (V.Čakša, V.Malahovskis), sadarbībā ar AIKNC veic citu augstskolu studiju programmu akreditāciju (V.Čakša)
 •  Pēc skolu valžu vai metodiskā kabineta uzaicinājuma, organizē seminārus vēstures, kultūras vēstures un sociālo zinību skolotājiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Vēsture" studējošajiem ir iespēja piedalīties arheoloģiskajās ekspedīcijās un iepazīties gan ar publicētajiem materiāliem par arheoloģiskajiem izrakumiem, gan apgūt arheoloģisko izrakumu metodiku – izrakumu laukuma mērīšanu un atsegto kārtu un objektu fiksēšanu (nivelēšanu, zīmēšanu, fotografēšanu u.c.), gan iepazīties ar izrakumos atrasto senlietu izlasi, veicot to inventarizāciju un sakārtošanu, kā arī veikt praktiskos rakšanas darbus izrakumu laukumā: slāņa norakšanu, konstrukciju attīrīšanu, laukuma pārtīrīšanu pirms fiksācijas, mazgāt izrakumos atrastās trauku lauskas un senlietas un piedalīties izrakumu laukuma aizbēršanas darbos.

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS