Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Humanitāro zinātņu katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Sadarbība
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Izdevumi
Filoloģija
 1. V. Čakša, I.Gusāns, A.Juško-Štekele, I. Kaļva, A.Kļavinska, S. Lazdiņa, V. Lukaševičs, I. Magazeinis, V. Malahovskis, I. Matisovs, S.Murinska, S.Pošeiko, O. Senkāne, I. Šuplinska. Enciklopēdisks izdevums skolai „Ausmas zeme”./ Red. S.Lazdiņa. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2012.
 2. I.Belasova, A.Briška, V.Čakša, S. Ežmale, L.Garanča, I. Graudiņa, I.Gusāns, A.Juško-Štekele, A.Kļavinska, I. Kotāne, S.Lazdiņa, L. Litavniece, I. Ločmele, V. Lukaševičs, V. Malahovskis, I. Matisovs, I. Mietule, S.Murinska, S.Pošeiko, O.Senkāne, I. Silineviča, I.Šuplinska, S.Ūdre, Ē. Višķers. Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca, I sēj./ Red. I.Šuplinska. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2012. 880 lpp.
 3. I.Belasova, A.Briška, V.Čakša, S. Ežmale, L.Garanča, I. Graudiņa, I.Gusāns, A.Juško-Štekele, A.Kļavinska, I. Kotāne, S.Lazdiņa, L. Litavniece, I. Ločmele, V. Lukaševičs, V. Malahovskis, I. Matisovs, I. Mietule, S.Murinska, S.Pošeiko, O.Senkāne, I. Silineviča, I.Šuplinska, S.Ūdre, Ē. Višķers. Latgolys lingvoteritorialuo vuordineica, II sēj. /Red. I.Šuplinska. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2012. 880 lpp.
 4. I. Šuplinska, M. Justs. DVD „Ondrupinis roksti”. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2012.
 5. Via Latgalica:Latgalistikys kongresu materiali, IV. / Red. Andronovs A., Leikuma L., Nau N., Šuplinska I.. – Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2012.
 6. Via Latgalica, IV. Humanitāro zinātņu žurnāls./ Red. I. Šuplinska – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola,  2012. EBSCO, ISSN 1691-5569.
 7. S. Pošeiko, S. Lazdiņa, H. F. Marten. Latgaliešu valoda Eiropas reģionālo un minoritāšu valodu kontekstā. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2011.
 8. S.Murinska, O. Senkāne. Multikulturālā Rēzekne (ceļvedis tūristiem)./Red. S. Lazdiņa. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2011. (buklets)
 9. S. Murinska, O. Senkāne. Multicultural Rēzekne (A city guide)./ Red. S.Lazdiņa. –Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2011. (buklets)
 10. S. Murinska, O.Senkāne. Multiculturelles Rēzekne (Ein Stadtführer)./ Red. S.Lazdiņa. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2011. (buklets)
 11. I. Gusāns, S. Lazdiņa, H. F. Marten, S. Murinska, S. Pošeiko, I. Šuplinska. Latgalieša CV: no senlaikiem līdz mūsdienām./ Red. S. Lazdiņa. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2011. 48 lpp.
 12. I. Gusāns, S. Lazdiņa, H. F. Marten, S. Murinska, S. Pošeiko, I. Šuplinska.  Latgalian CV./ Red. S. Lazdiņa. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2011. 48 lpp.
 13. I. Gusāns, S. Lazdiņa, H. F. Marten, S. Murinska, S. Pošeiko, I. Šuplinska. СV латгальца./ Red. S. Lazdiņa. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2011. 48 lpp.
 14. I. Šuplinska, I. Gusāns. DVD „Literatūra starpkompetenču un dialoga attīstītāja. Skolotāja rokasgrāmata”. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2011, ievietots COMENIUS tālmācības kursu programmā.
 15. I. Šuplinska, M. Justs. DVD „Aulejis anekdoti”. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2011.
 16. Via Latgalica: Latgalistikys kongresu materiali, III. / Red. Andronovs A., Leikuma L., Nau N., Šuplinska I.. – Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2011.
 17. I. Šuplinska, M. Justs. DVD „Cyblys meiklis”. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2010.
 18. Via Latgalica: Latgalistikys kongresu materiali, II. / Red. Andronovs A., Leikuma L., Nau N., Šuplinska I.. - Rēzekne: Rēzeknis Augstškola, 2010.
 19. Via Latgalica, III. Humanitāro zinātņu žurnāls./ Red. I.Šuplinska – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2010. EBSCO, ISSN 1691-5569.
 20. Susātivs. Myusdīnu latgalīšu dzejis antologeja./ Red. I. Šuplinska – Rēzekne: LgSC. 2008. 334 lpp.

 

Vēsture un filosofija
 1. Reliģiskās dažādības tematika izglītībā – Eiropas, nacionālā un reģionālā dimensija.  - R.: LBB, 2009.
 2. Iepazīsim to, ko mācīsim: reliģiskā  daudzveidība. - Rīga: a/s „Preses nams”, 2008.
 3. Reliģiskā dažādība Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu: 2007. gada 3. aprīļa konferences materiāli. - Rīga: a/s „Preses nams”, 2007.
 4. RA raksti: vēsture un filozofija. VII sējums. - Rēzekne: RA izdevniecība, 2007.
 5. Tēraudkalns V., Koņkova-Krūmiņa S. Reliģiskā dažādība Latvijā: stratēģijas iecietības veicināšanai. – Rīga: Klints, 2007.
 6. Hanovs D., Mihailovs I., Tēraudkalns V. Globalizācija: teorijas un prakses. Mācību līdzeklis. - Rīga, 2006.
 7. Čakša V. Metodiskie norādījumi zinātnisko darbu izstrādāšanai vēsturē un kultūras vēsturē. Mācību līdzeklis. - Rēzekne: RA izdevniecība, 2006. – 58 lpp.
 8. Tēraudkalns V. (kopā ar S. Krūmiņu-Koņkovu un N. Gillu) Elektronisks mācību līdzeklis “Reliģiju enciklopēdija” (ievietots Internetā: www.bibelesbiedriba.lv/enciklopedija). Veidots 2005. gadā pēc Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta pasūtījuma.
 9. Leikuma I. Kredītpunkts Filozofijā. Mācību līdzeklis. - Rēzekne: RA izdevniecība, 2005. - 125 lpp.
 10. Leikuma I. Mūsu rakstura krāsa. M.Lušēra krāsu testa tulkojums. - Rēzekne: RA, 2004. - 128 lpp.
 11. Kolektīva monogrāfija: Ivanovs A., Kivrāns P., Poča I., Počs K. Apcerējumi par Latgales vēstures historiogrāfiju līdz 1945.gadam. – Rēzekne: LKC, 2003. - 189 lpp.
 12. Malahovskis V. Sociālās zinības 7.-9.klasē. (Līdzautors mācību programmai.) – Rēzekne: SFL, 2002.
 13. Leikuma I. Apziņas problēma Latvijas filozofiskajā domā 19.gs.beigās - 20.gs. sākumā. Mācību līdzeklis Latvijas filozofijas vēsturē. – Rēzekne: RA, 2002.
 14. Čakša V. Latgales ceļš uz garīgo kultūru un muzikālo izglītību. – Rēzekne: RA, 2001.

Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS