Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Humanitāro zinātņu katedra
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Sadarbība
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Pētniecība
1. Teksta recepcija: teorija un prakse

Vada: asoc.prof. Angelika Juško-Štekele
Darba grupa: doc. I.Šuplinska, doc. Olga Senkāne, lekt. I.Gusāns
Mērķis: atklāt folkloras / literatūras teksta uztveres un funkcionalitātes specifiku mūsdienu kultūras diskursā.

 

2. Sinhronā valodniecība

Vada: doc. Sanita Lazdiņa
Darba grupa: lekt. S.Laizāne, lekt. A.Kļavinska, doc. H.F.Marten
Mērķis: veikt pētījumus, kas veidotu teorētisko pamatu praktiskai darbībai valodas lietošanas, mācīšanas un normalizācijas jomā.

 

3. Dialektoloģija

Vada: lekt. Līga Bernāne
Mērķis: veikt pētījumus diahroniskā aspektā, kas atspoguļotu izlokšņu īpatnību ietekmi uz latgaliešu rakstu valodas izveidi 20.gadsimtā.

 

4. Kulturoloģija, filosofija, māksla

Vada: Mag.paed. docente Valda Čakša
Darba grupa: doc. Ināra Leikuma, lekt. Inese Brīvere, doc. Valdis Tēraudkalns

 

5. Vēsture

Vada: Dr.hab.hist. profesors Kārlis Počs
Darba grupa: asoc pr. Inese Poča, lekt. Pēteris Kivrāns, lekt. Vladislavs Malahovskis, lekt. Iveta Sprūga

 

6. Sociālo zinību skolotāju profesionālās kompetences studiju programmās

Vada: Mag.paed. lektore Veronika Korkla

 

7. Zinātnieku nakts folkloras vākums

Šī gada 26. septembrī Rēzeknes Augstskolā pirmoreiz notika Zinātnieku nakts pasākums, kurā studenti, skolēni un pārējie interesenti tika aicināti paraudzīties uz zinātni no cita – neierastāka skatījuma. Šī gada tēmas – „Materiāli ap mums un mūsos” – ietvaros filoloģijas zinātnes pārstāvju vadībā tika vākta un apkopota folklora.


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS