Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Izglītības un metodiku katedra
Par katedru
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Sadarbība
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Aktivitātes
 • Docētāju dalība valsts un starptautiskā mēroga konferencēs.
 • Docētāju dalība pilsētas, novada, valsts un starptautiskajos projektos.
 • Docētāju dalība mācību metodisko līdzekļu izstrādē un izdošanā, dalība kā līdzautoriem mācību grāmatu izstrādē.
 • Docētāju iesaiste TIC programmu izstrādē un realizācijā.
 • Docētāju un studentu starptautiskā apmaiņa (ERASMUS/SOCRATES)
 • Vācu / angļu valodas konkurss vidusskolu, ģimnāziju un arodskolu skolēniem.
 • Eiropas valodu dienas.
 • Metodiskie semināri rajona vācu valodas skolotājiem.
 • Vācu / angļu valodas kursi Rēzeknes Augstskolas TIC.
 • Vieslektoru lekciju tulkošana.
 • Ikgadēja vācu valodas olimpiāde vispārējās vidējās izglītības iestāžu 12. klašu skolēniem.
 • RA pasākumu apskaņošana, RA himnas izpildīšana (J.Mežinskis).
 • Kora uzstāšanās, veltīta valsts neatkarības svētkiem (J.Mežinskis).
 • Ziemassvētku koncerts (J.Mežinskis).
 • Kora uzstāšanās informācijas dienās, RA konferencēs (J.Mežinskis).
 • Izlaidumu organizēšana ( K.v. , studiju programmu direktori).
 • RA basketbola, minifutbola, volejbola, galda tenisa, florbola, turnīri ( A.Kaupužs).
 • RA sporta diena ( A.Kaupužs).
 • RA izlašu komandu piedalīšanās Rēzeknes pilsētas čempionātos ( A.Kaupužs).
 • RA komandu piedalīšanās Universiādes sacensībās( A.Kaupužs).
 • Dalība ikgadējā Starptautiskā zinātniskā konferencē „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.”( M.Rozenfelde – orgkomitejas priekšsēdētāja, sekcijas vad., J.Dzerviniks, R.Orska, G.Strods, J.Šķesters, R.Burceva,- sekciju vad.)
 • Profesionālo prakšu kvalitātes paaugstināšana Rēzeknes Augstskolas studiju programmā "Svešvalodas skolotājs"
 • Studentu prakses ievadkonference
 • Studiju programmas „Svešvalodas skolotājs” pedagoģiskās prakses vadlīnijas
 • Studenti praksē (foto)
 • Studentu prakses noslēguma konference

Līgumi ar skolām:

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS