Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Izglītības un metodiku katedra
Par katedru
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Sadarbība
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Izdevumi

1. Sidarāne A.Latviešu bērnu literatūra. Mācību līdzeklis – programma. – Rēzekne: RA, 1999.

2. Kārklinieks E. Palaid, palaid vaciņkais ( kamerkoris "Austrenis", CD). – Daugavpils: Elpa Studio.

3. Mežinskis J. Mūzika// Mācīsimies sadarbojoties. – R.: Mācību grāmata, 1998.

4. Dreļs I.Zaļā duorzeņā (CD). – 2001.

5. Dzīd voi raudi tautu meita (CD). – 2000.

6. Danco dievis(CD). – Rīga: Upe, 2000.

7. Visocka D. Domātprieks (mācību metodiskais līdzeklis). – Rīga: Filozofiskās izglītības centrs, 2001.

8. Zaļā duorzeņā (CD). – 2001.

9. Dzīd voi raudi tautu meita (CD). – 2000.

10. Danco dievis (CD). – Rīga: Upe, 2000.

11. Einam, šeinam (CD). – Rēzekne: Latgales druka, 1997.

12. Dukšta Dz. Skolēni un narkotikas. – Rīga: UNDP projekta izdevums, 2001.

13. Burceva R. Mācīsimies sadarbojoties// Mācīsimies sadarbojoties.I. Silovas un L.Grigules red. – Rīga: Mācību grāmata, 1998.

14. Burceva R. Metodiskie ieteikumi studiju darbu un diplomdarbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai sākumskolas skolotāja studiju programmas studentiem. – Rēzekne: RA, 2003. – 30 lpp.

15. Onževa I. "No 1 līdz 10". Mācīsimies matemātiku rotaļājoties: Metodisko materiālu krājums pirmo matemātisko priekšstatu veidošanai. – Rēzekne: RA, 2002.- 52 lpp.

16. Onževa I. Elementārā matemātika.1.daļa. Metodisks līdzeklis Pedagoģijas fakultātes studentiem. – Rēzekne, 1999.- 72 lpp.

17. Onževa I. Elementārā matemātika.2.daļa. Metodisks līdzeklis Pedagoģijas fakultātes studentiem. – Rēzekne, 1999.- 50 lpp.

18. J.Dzerviniks Fizikas elementi sākumskolā: novērojumi un demonstrējumi. – Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2000.

19. J.Dzerviniks Demonstrējumu eksperimenta modelis mehānikā skolas fizikas kursā: Promocijas darba kopsavilkums. – Rēzekne: Rēzeknes izdevniecība, 2004.- 56 lapp.

20. Orska R., Olutnika A.Bērns ar attīstības traucējumiem vispārējās izglītības iestādē Rēzekne 2005.35.lpp.

21. Ž.Truskovska, A.Jurcenko, R.Orska, M.Mežāre” Sociālā pedagoga aktivitātes darbā ar jauniešiem ar zemām un nepietiekamām sociālajām prasmēm.: Metodiskais līdzeklis.- Rēzekne: SIA „Latgales druka”,2008.-145 lpp.

22. M.Rozenfelde, J. Koškorjova u.c.” “Motivācijas programmu ieviešana dažādām sociālā riska grupām.” Metodiskais materiāls sociālā darba speciālistiem.- Rēzekne: Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde,2008.”

23. M. Rozenfelde „Bērns ar attīstības problēmām vispārējās izglītības iestādē”// Rēzekne: RA izdevniecība, 2008. 89 lpp.( ISBN 978-9984-779-72-0)

24. M. Rozenfelde, R. Orska, O. Čapkeviča u.c. Skaties. Domā. Dari.: Metodiskais līdzeklis.- Rēzekne: RA, 2008.- 160 lpp.() (ISBN 978-9984-779-93-5)


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS