Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Izglītības un metodiku katedra
Par katedru
Akadēmiskais personāls
Studiju programmas
Pētniecība
Izdevumi
Sadarbība
Projekti
Aktivitātes

Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Dekanāts
Izglītības un metodiku katedra
Dizaina un amatniecības katedra
Humanitāro zinātņu katedra
Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs

Fakultātes
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Inženieru fakultāte
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Pētniecība

Katedras zinātniskā tēma: Mūžizglītības pamatkompetenču apguves kvalitātes pilnveide

Mērķis: Veikt pētījumus, kas saistās ar mūžizglītības kvalitātes pilnveides aspektiem

Vadītājs: Dr.paed.,asoc.prof. J.Dzerviniks

 

Pētījumu virzieni:

1.Cilvēka attīstības fiziskie, sociālie un psiholoģiskie aspekti
Darba grupa: D.Visocka,
S.Olondare,
A.Kondrova,
R.Orska,
A.Kaupužs,
R.Burceva,
Ž.Truskovska,
A.Jurčenko
2. Mācību priekšmetu didaktika un metodika vispārējā un speciālajā izglītībā
Darba grupa: E.Strode,
V.Deksnis,
J.Mežinskis,
J.Dzerviniks,
I.Onževa,
M.Rozenfelde
3.Studentu mācīšanās prasmju pilnveide pedagoģiski- psiholoģiskie aspekti mūžizglītības kontekstā
Darba grupa: G.Strods,
P.Vucenlazdāns,
Ē.Kalvāns,
I.Rimšāne,
M.Mežāre
4.Rietumeiropas literatūras un valodu kompetences aspekti
Darba grupa: M.Opincāne,
K.Laganovska,
V.Pleiksne-Gutāne,
J.Barinova,
V.Pokule,
V.Prikule


Katedras struktūrā darbojas viens sektors:

  • Sporta sektors (izveidots 1999. gadā); vadītājs Mag.paed. lektors Aivars Kaupužs.


Katedras struktūrā darbojas Metodiskais centrs ( vad. R.Burceva)


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS