Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Mūžizglītība
Jaunumi
Aktuālie kursi
Programmas un kursi
Pieteikšanās kursiem
Nodarbību grafiki

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Jaunumi
Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības centrs īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmu
“Speciālās izglītības saturs un didaktika speciālās izglītības iestādēs”

Lai pilnveidotu profesionālās prasmes un paaugstinātu kvalifikāciju, pedagogi, kuri strādā speciālajās izglītības iestādēs, 2015.gada 18. un 19. jūnijā uzsāks tālākizglītību Rēzeknes Augstskolas pedagogu profesionālās pilnveides B programmā “Speciālās izglītības saturs un didaktika speciālās izglītības iestādēs”. Kursi ir valsts finansēti un notiek sadarbībā ar IZM, uz tiem  ir pieteikušies vairāk nekā 60 dažādu Latvijas speciālo izglītības iestāžu pedagogi.

Programmā pedagogi iegūs padziļinātas zināšanas par skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem izglītošanas didaktiskajām prasībām, traucējumu korekcijas vai mazināšanas iespējām izglītības procesā speciālās izglītības iestādē. Tiks pilnveidotas prasmes atpazīt, izvērtēt, izmantot praktiskā darbībā speciālās izglītības īstenošanas metodiku, pielietot dažādas klasiskās, aktīvās un netradicionālās darba metodes bērna attīstības veicināšanai. 

Programmas tēmas:

  • Skolēnu komunikatīvās kompetences attīstība speciālajā izglītības iestādē: problēmas un risinājumi.
  • Speciālā didaktika.
  • Mācību priekšmetu mācīšanas saturs un metodikas. 
  • Bērnu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem attīstības traucējumiem mācīšana.
  • Alternatīvās pedagoģijas pielietojums speciālās izglītības iestādes mācību procesā.

Nodarbību vadītāji:

Rēzeknes Augstskolas docente, Dr.paed. S.Ušča,

Rēzeknes Augstskolas lektore, Valsts PMK vad., Dr.paed. Ilga Prudņikova,

Rēzeknes Augstskolas lektore, Mg.paed. Mārīte Rozenfelde,

Ezersalas speciālās skolas d.v., Mg.spec.paed. Aija Tereško.

Nodarbības notiks Rīgā un Valmierā.

B programmas īstenošana notiek atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.662 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”.

Kontaktpersona: Karīne Laganovska (Karine.Laganovska@ru.lv, +37126411587).


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS