Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studentiem
Tradīcijas
Studējošo pašpārvaldes
Ārpusstudiju aktivitātes
Nodarbību grafiki
Sesijas grafiki
Kreditēšana
Dokumenti
Dienesta viesnīcas
ISIC kartes

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Studentiem
Informācija par studiju pakalpojumu un izziņu apmaksas kārtību

Apmaksu par studiju pakalpojumiem, izziņām, sekmju izrakstiem, akadēmiskajām izziņām, atkārtotiem vai kavētiem pārbaudījumiem studenti var veikt internetbankā.  

  • Internetbankā veiktā maksājuma uzdevums par eksāmena, ieskaites kārtošanu, studiju darba, prakses atskaites aizstāvēšanu, izziņu, sekmju izrakstu, akadēmisko izziņu ir jānosūta Studiju daļai uz elektroniskā pasta adresi Olga.Karacejeva@ru.lv .
  • Internetbankā veiktais maksājuma uzdevums par kontroldarba, laboratorijas darba, mājas darba, referāta iesniegšanu un aizstāvēšanu ārpus noteiktā termiņa ir jānosūta uz docētāja elektroniskā pasta adresi.
  • Internetbankā veiktais maksājuma uzdevums par studiju darba, prakses atskaites reģistrēšanu pēc noteiktā termiņa, diplomdarba, bakalaura darba, maģistra darba reģistrēšanu pēc noteiktā termiņa ir jānosūta uz profilējošās katedras elektronisko pasta adresi.        
Instrukcija bezskaidras naudas operāciju veikšanai par studiju pakalpojumiem un izziņām

 

Informācija par reģistrēšanos studiju semestrim Rēzeknes Augstskolā

Saskaņā ar kārtību, kādā notiek reģistrēšanās studiju semestrim Rēzeknes Augstskolā, visiem pilna un nepilna laika bakalaura, maģistra un profesionālo studiju programmu studējošajiem ir jāreģistrējas kārtējam studiju semestrim.

2015. gada rudens semestra reģistrācijas nedēļa: 24.08.2015.- 06.09.2015.

2016. gada pavasara semestra reģistrācijas nedēļa: 01.02.2016.-07.02.2016.

Reģistrēšanās studiju semestrim notiek elektroniski Rēzeknes Augstskolas informatīvajā sistēmā (RAIS). Lai reģistrētos studijām, RAIS (www.lais.lv - Rēzeknes Augstskola (jaunā versija)) jāveic šādas darbības: jāpiesakās ar savu lietotājvārdu un paroli, jāizvēlas: programmas aktualitātes – darbības - reģistrācija studiju semestrim – reģistrēties nākamajam semestrim. Jāpārliecinās, vai studējošā datos ir nomainīts studiju semestris.

 

Informācija par RAIS (Rēzeknes Augstskolas informatīvās sistēmas) datu atjaunošanu

RAIS identifikācijas datus (lietotāja vārdu un/vai paroli) var atjaunot pie RAIS administratora, sūtot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un/vai studenta apliecības numuru uz e-pastu: Olga.Karacejeva@ru.lv

 

Informācija par izziņu, izsaukumu, sekmju izrakstu un akadēmisko izziņu pieteikšanu

Sākot ar 2014./2015.st.g. studējošie izziņas, izsaukumus, sekmju izrakstus un akadēmiskās izziņas piesaka elektroniski, sūtot uz e-pastu: Olga.Karacejeva@ru.lv  savu vārdu, uzvārdu, personas kodu vai apliecības Nr., studiju programmas nosaukumu, izziņas adresātu un izziņas informatīvo raksturu (piemēram, par studijām, par sekmību, par imatrikulācijas termiņiem utt.).

Izziņas var saņemt nākamajā darba dienā pēc to pieteikšanas no plkst. 13.00-15.00  Atbrīvošanas al. 115 319.kab.

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS