Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Informācija reflektantiem
Uzņemšanas noteikumi
Budžeta vietas
Augstskolas, kurās kārtojami centralizētie eksāmeni
Uzņemšanas komisijas darba laiks
Uzņemšanas noteikumi studijām doktorantūrā
Jautājumi un atbildes

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Uzņemšanas komisijas darba laiks

Rēzeknes Augstskolā reflektantu uzņemšana pamatstudijām (uz vidējās izglītības bāzes) noritēs no 2015. gada 1. līdz 7. jūlijam no plkst. 9.00 – 18.00 (4. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 14.00).

Rēzeknes Augstskolā reflektantu uzņemšana augstākā līmeņa studijām (uz augstākās izglītības bāzes) notiks no 2015. gada 10. līdz 21. augustam (darbdienās no plkst. 9.00 – 16.00).

Informāciju par uzņemšanu RA studiju programmās var iegūt RA fakultātēs:

  • Ekonomikas un pārvaldības fakultātē (tālr. 28338556);
  • Inženieru fakultātē (tālr. 26443015);
  • Izglītības, valodu un dizaina fakultātē (tālr. 29977436).

RA Uzņemšana komisijas kontaktinformācija:

Atbrīvošanas aleja 115, 121. auditorija.

Tālr. 26462152, 26656553, 22044621, 26695553.

E-pasts: san@ru.lv


 

VIENOTĀ UZŅEMŠANA PAMATSTUDIJU PROGRAMMĀS

Uzņemšanas norises kalendārais plāns 2015./2016.studiju gadam

Elektroniska vienotā pieteikšanās pamatstudiju programmām 11 Latvijas augstskolās - Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē,

Daugavpils universitātē, Rēzeknes Augstskolā, Liepājas universitātē, Ventspils augstskolā, Vidzemes augstskolā, Informācijas sistēmu un menedžmenta augstskolā,

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, Banku augstskolā.

Datums

Reflektanti

25.06. (pirmdiena) no plkst. 9:00

Tiek uzsākta elektroniskā pieteikšanās, izmantojot e–pakalpojumu www.latvija.lv

01. – 07.07. (trešdiena-otrdiena)

 

Reflektanti ierodas Rēzeknes Augstskolas uzņemšanas punktā (121. kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē) apstiprināt pieteikumu un uzrādīt dokumentus. Reflektants redz provizoriskos konkursa rezultātus

07.07. (otrdiena) plkst. 16:00

Reflektantiem beidzas elektroniskā pieteikšanās un pieteikumu labošana, izmantojot e–pakalpojumu

09.07. (ceturtdiena)

Iestājpārbaudījums RA studiju programmā „Interjera dizains”

10.00 konsultācija, plkst. 12.00 eksāmens. Rēzeknes Augstskolā (102. kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē)

10.07. no plkst. 16:00

Tiek paziņoti 1.kārtas rezultāti.

Reflektanti e–pakalpojumā, piesakās vai atsakās no dalības 2. kārtai līdz 14.07. plkst. 16:00.

13.07., 14.07. (pirmdiena, otrdiena)

Līgumu slēgšana ar 1.prioritātes vietu ieguvējiem studijām RA. (121. kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē)

14.07. pēc plkst. 16:00

Tiek paziņoti 2.kārtas rezultāti.

15.07., 16.07. (trešdiena, ceturtdiena)

Līgumu slēgšana ar 2.prioritātes vietu ieguvējieā. (121. kabinetā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē)

 

1. Pieteikties elektroniski varēs no 25. jūnija līdz 7. jūlijam vienotajā valsts un pašvaldību portālā e-pakalpojumā "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās": Elektroniski reflektants varēs pieteikties pats, kā arī pieteikumu varēs aizpildīt cita persona. Pēc pieteikuma iesniegšanas elektroniski jebkurā no norādītajiem augstskolu uzņemšanas punktiem jāuzrāda nepieciešamie dokumenti un jāapstiprina pieteikums. SVARĪGI!!! Elektroniskā pieteikšanās nenozīmē, ka pieteikšanās ir pilnībā pabeigta. Reflektantam noteikti ir jāierodas personiski apstiprināt pieteikumu. Rēzeknes Augstskolā to varēs izdarīt Atbrīvošanas alejā 115.

2. Apstiprināt elektronisko pieteikumu vai pieteikties klātienē augstskolu uzņemšanas punktos varēs no 1. līdz 7. jūlijam. Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem:  Atestātu vai diplomu ; Pielikumu – sekmju izrakstu ; CE sertifikātus ; Ja ir, tad dokumentus, kas apliecina priekšrocības – olimpiādes, zinātnisko darbu konkursi u.c.  Laulības apliecību, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu. 

3. Reģistrācijas maksa par pieteikuma noformēšanu ir 30 eiro neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi, uzrādot apliecinošus dokumentus.

Piesakoties elektroniski, samaksāt varēs Rēzeknes Augstskolas KASĒ.

Ko nozīmē prioritāšu sistēma?

Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10 studiju programmām no  piedāvāto augstskolu studiju programmu klāsta. Izvēlētajām studiju programmām var piešķirt līdz 20 prioritātēm.

Katra prioritāte tiek veidota, ņemot vērā norādīto augstskolu +studiju programmu + studiju formu + studiju finansējumu (budžeta vai maksas).

ATCERIES! Ja, neizturot konkursu uz valsts finansēto (budžeta) studiju vietu, vēlies studēt par saviem finanšu līdzekļiem (maksu), – jānorāda studiju programma par maksu (pilna vai nepilna laika) kā atsevišķa prioritāte.

Programmas ir jāsakārto prioritārā secībā – tātad kā 1.prioritāte jānorāda tā studiju programma un studiju forma, kurā vēlies studēt pirmkārt, kā 2. prioritāte jānorāda otra iespējamā izvēle utt.

IEVĒRO! Izvēle tiek izdarīta, nosakot pieteikumā prioritātes.

Prioritāšu secību e-pakalpojumā iespējams mainīt līdz 7.jūlija plkst.16.00, pēc plkst.16.00-  kādā no augstskolu uzņemšanas punktiem.

Izmantojot prioritāšu sistēmu konkursa rezultātu aprēķināšanā katram reflektantam tiks atrasta viena labākā iespējamā vieta no viņa prioritārā secībā sakārtoto programmu saraksta. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas reflektants vairs nevarēs mainīt savu izvēli un reģistrēties citā studiju programmā.

Kā norisināsies konkurss?

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 10. jūlijā pēc plkst. 17, otrās kārtas rezultāti – 14. jūlijā pēc plkst. 17. Konkursa rezultāti tiks paziņoti portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.

Pēc konkursa 1.kārtas rezultātu uzzināšanas 10. jūlijā reflektantam jāizlemj, vai viņš vēlas turpināt piedalīties konkursā uz pieteikumā norādītajām studiju programmām vai nevēlas pretendēt uz studijām nevienā no studiju programmām.

Konkursa 1. kārtā studiju vietu reflektants iegūs tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta viņa 1. prioritātē.

Ja konkursa rezultātā neapstiprināsies 1. prioritāte, tad konkursa 1. kārtā studiju vietu reflektants neiegūst. Tādā gadījumā studiju vietu var iegūt konkursa 2. kārtā. Pēc 1. kārtas rezultātiem var iepazīties ar savu provizoriski iegūto studiju vietu.

Ja konkursa 1. kārtā reflektants ieguvis studiju vietu savā pirmajā izvēlētajā prioritātē, tad šī studiju vieta viņam ir garantēta ar nosacījumu, ka no 13. līdz 14. jūlijam viņš ieradīsies šīs pirmās prioritātes studiju programmas augstskolā noslēgt studiju līgumu vai apstiprināt savu lēmumu slēgt studiju līgumu termiņā, kāds ir paredzēts atbilstošā augstskolā. Ja atbilstošajā augstskolā līgums tiek slēgts citā termiņā vai ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties augstskolā, bet ir vēlmes saglabāt savu iegūto studiju vietu, laikā no 10. līdz 14. jūlijam plkst. 16. savā Portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne „Apstiprināt iegūto vietu”. Tādā gadījumā studiju līgumu būs iespejams noslēgt citā - augstskolas norādītajā laikā (vairāk informācijas par līgumu slēgšanas termiņiem - augstskolu mājas lapās).

!Neapstiprinot savu dalību, reflektants izstājas no vienotās uzņemšanas un zaudē iepriekš iegūto studiju vietu.

Ja konkursa 1. kārtā esi iegūta studiju vieta, tomēr vēlēšanās uzsākt studijas izvēlētajā studiju programmā nav, tad  savā e-pakalpojumā jāaktivizē izvēlne „Atteikties no iegūtās vietas”. Līdz ar to reflektants atsakās no iegūtās studiju vietas.

Ja konkursa 1. kārtā studiju vieta nav iegūta (ir provizoriski iegūtā vieta), tad no 10. līdz 14. jūlijam plkst. 16. 00 savā e-pakalpojumā  jāaktivizē izvēlne Pieteikties 2.kārtai”, līdz ar to tiek apstiprināta dalība konkursa 2.kārtā, lai iegūtu studiju vietu. Konkursa 2. kārtā var iegūt apstiprinājumu savai provizoriski iegūtajai studiju vietai, vai arī iegūt studiju vietu augstākā prioritātē.

!Nepiesakoties 2. kārtai, reflektants izstājas no vienotās uzņemšanas un zaudē iespēju iegūt studiju vietu.

Ja pēc konkursa 1. kārtas vairs nav vēlmes pretendēt uz studijām nevienā no izvēlētajām studiju programmām, tad savā e-pakalpojumā jāaktivizē izvēlne "Atteikties no dalības 2. kārtā". Apstiprināt dalību konkursa 2. kārtā no 10. līdz 14.jūlijam plkst. 16.00 var arī: pa tālruni 67089003.

Plašāka informācija attiecīgajā laika periodā būs pieejama reflektanta Lietotāja kontā portālā www.latvija.lv .


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS