Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Metodiskie norādījumi
Metodiskie norādījumi studiju pētniecisko darbu izstrādei un aizstāvēšanai Rēzeknes Augstskolā

 

Izglītības un dizaina fakultāte
Pedagoģijas fakultātes metodiskie ieteikumi maģistra darbu izstrādei pedagoģijā

 

Ekonomikas un vadības fakultāte

ESF PIAA aktivitātes 3.2.6.3. projekts „Finanšu un grāmatvedības vadības specializācijas studentu profesionālā prakse uzņēmumos un iestādēs” (Līgums Nr. 2007/0049/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0068/0160)

Izstrādātie profesionālās prakses metodiskie materiāli
Izstrādātā profesionālās prakses dienasgrāmata

 

Inženieru fakultāte
Prakses būvobjekta kontroljautājumi 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Būvniecība"
Prakses būvobjekta atskaite 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Būvniecība"
Metodiskie norādījumi praksei būvobjektā paredzēti 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai "Būvniecība"
Datorzinātņu katedra. Prakses nolikums un metodiskie norādījumi
Referātu noformēšanas noteikumi
Maģistra studiju programmas "Vides aizsardzība" metodiskie norādījumi maģistra praksei
Pirmdiploma prakses metodiskie norādījumi augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmai "Vides inženieris"
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" kvalifikācijas prakses atskaites struktūra
1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" kvalifikācijas prakses metodiskie norādījumi
Ražošanas prakses metodiskie norādījumi augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmai "Vides inženieris"
Vides aizsardzības prakses metodiskie norādījumi augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmai "Vides inženieris"
Metodiskie norādījumi diplomdarba/diplomprojekta izstrādāšanai un noformēšanai vides inženierzinātņu studiju programmā
Prakšu metodiskie norādījumi realizēti 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “MEHATRONIKA”
Studiju programmas 'Elektroniskā komercija' prakses metodiskie norādījumi

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS