Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Stipendijas
Nolikums
S.Boļšakova vārdā nosauktais pētniecisko ideju konkurss
ESF finansētās mērķstipendijas doktorantūrā
Rohusa un Beatrises Mummertu fonda stipendijas
Leibnica stipendija postdoktorantiem
Stipendijas zināšanu apmaiņas veicināšanai ar ASV

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» ESF finansētās mērķstipendijas doktorantūrā

Rēzeknes Augstskola izsludina konkursu mērķstipendiju saņemšanai doktora studiju programmu doktorantiem ESF projekta „Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (vienošanās Nr.2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007) ietvaros.

Mērķstipendiātu pieteikšanās un mērķstipendiju piešķiršanas kārtību nosaka Nolikums par mērķstipendiju piešķiršanu doktorantiem Rēzeknes Augstskolā.

Piesakoties mērķstipendijai, pretendents iesniedz šādus dokumentus:

  1. RA Zinātņu prorektoram adresētu iesniegumu par mērķstipendijas piešķiršanu studijām doktorantūrā konkrētajā zinātnes apakšnozarē (1.pielikums);
  2. Dzīves un darba gājumu(CV) (2.pielikums);
  3. Pretendenta aptaujas lapu studijām (3.pielikums);
  4. Izziņu par doktorantūras studiju plāna un individuālā darba plāna izpildi un sekmību attiecīgajā RA doktorantūras studiju programmā;
  5. Pretendenta publikācijas (ja raksts ir publicēts, tad pievienot raksta kopiju; ja raksts ir pieņemts publicēšanai, tad – izziņu par raksta akceptēšanu publicēšanai);
  6. Citus pēc Pretendenta ieskatiem nozīmīgus dokumentus.

Dokumenti jāiesniedz darba laikā Rēzeknes Augstskolas rektorātā Atbrīvošanas alejā 90, 224.kabinetā līdz 31.maijam plkst.16.00


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS