Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Vides dizains
Studiju programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Studiju programmas direktors:
asoc. profesors, Mg.art. Vladislavs Paurs

E-pasts: vladislavs.paurs@ru.lv
Studiju programmas kods: 41214
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 23.05.2019
Licences termiņš: no 24.03.2006 līdz 23.05.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: vides dizainers ar specializāciju dārza dizainers.
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs, nokārtots kvalifikācijas eksāmens
Programmas apjoms (kredītpunkti): 80
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 2 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1280 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību kursi:

praktiskā svešvaloda, mākslas vēsture, filozofija,  personāla vadība un saskarsme, profesionālā kompetence, darba tirgus, pētniecība, praktiskā uzņēmējdarbība un mākslas menedžments, autortiesības, darba tiesības.

Nozīmīgākie teorētiskie  un praktiskie kursi saistās ar dārza dizaina priekšmetu apguvi –

ainavas arhitektūras pamati, ainavas mācība, ainavas projektēšana, dārza dizaina struktūra, datorgrafikas programmas, apstādījumu veidošana, dendroloģija, projekta noformēšana vides datorprogrammās, dārza ekoloģija.

Izvēles kursi

floristika, automatizētā projektēšana.

 Absolventu iespējas
  • studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmā;
  • strādāt par dizaineru ,plānot un īstenot radošas idejas mākslas jomā, ēku eksterjera un interjera noformētājiem, izstrādāt skices un projektus, to izpildes organizēšana un autoruzraudzība. Vides dizaina speciālists var veikt individuālo uzņēmējdarbību, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar arhitektiem, māksliniekiem, strādāt dažādos uzņēmumos un birojos.


» Uzņemšanas prasības


- vidējā  izglītība

- divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas***;
  • latviešu valoda un literatūra
  •  

Papildus prasības

  1. Gada atzīme atestātā par vidējo izglītību  Kultūras vēsturē/Kulturoloģijā– maksimāli iegūstams 0,98 punkts**;
  2. Valsts līmeņa olimpiādēs latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  3. Valsts zinātniski pētniecisko darbu ekonomikā, kulturoloģijā, mākslas zinātnēs konkursa godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru)
  1. Vidējā profesionālā izglītība mākslā un dizainā – 1 punkts.

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS