Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Būvniecība
Studiju programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Viesdocents Aleksejs Avots

E-pasts: Aleksejs.Avots@inbox.lv
Studiju programmas kods: 41582
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 30.05.2019
Licences termiņš: no 08.06.2006 līdz 30.05.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: būvdarbu vadītāja kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs, nokārtots kvalifikācijas eksāmens būvniecībā
Programmas apjoms (kredītpunkti): 120
Studiju veids: Pilna un nepilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 3 gadi; Nepilna laika studijas: 3.5 gadi
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1280 gadā; Nepilna laika studijas: 1020 gadā


Programmas saturs

Vispārizglītojošie mācību kursi nodrošina pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu apguvi, paaugstina studenta vispārīgās izglītības līmeni, dod zināšanas un prasmes komunikatīvajā saskarsmē un sociālajā sfērā, to nodrošina:

  • humanitārās zinātnes;
  • sociālās zinātnes;
  • dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas.

Nozīmīgākie studiju kursi:

Augstākā matemātika, Svešvaloda, Uzņēmējdarbības pamati, Ekonomikas pamati, Darba un saistību tiesības, Vides aizsardzība, Saskarsmes psiholoģija u.c.

Nozares mācību kursi ir kopēji nozarei vai radniecīgo profesiju grupai, tie dod pamatizglītību specialitātē, uz kuras balstās specialitātes apguve. Profila priekšmeti ir cieši saistīti ar specialitāti un nevar tikt mācīti atrauti no tās. Nozīmīgākie studiju kursi:

Tēlotāja ģeometrija un būvniecības inženiergrafika, Teorētiskā mehānika un materiālu pretestība, Būvmateriāli, Ģeodēzija, Datorgrafika, Inženierģeoloģija un grunts mehānika, Arhitektūra un pilsētplānošana, Ūdensvadi un kanalizācija, apkure, ventilācija un gāzes apgāde u.c.

Konkrētās profesijas mācību kursi ir atbilstoši konkrētajai profesijai un sniedz nepieciešamā līmeņa speciālo izglītību, ko nodrošina ar teorētiskām un praktiskām mācībām. Nozīmīgākie studiju kursi:

Būvprojektēšana, Būvniecības ekonomika būvdarbu tehnoloģija, Dzelzsbetona un akmens konstrukcijas, Metāla konstrukcijas, Koka un sintētisko materiālu konstrukcijas, Būvdarbu organizācija un vadīšana u.c.

 

 Absolventu iespējas

Absolventu iespējas:

Absolventi, kuri ir sekmīgi izpildījuši izglītības programmā noteiktās prasības un ir sekmīgi aizstāvējuši kvalifikācijas darbu, saņem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu un iegūst kvalifikāciju “Būvdarbu vadītājs” (profesijas standarts „Būvdarbu vadītājs”, reģistrācijas numurs PS 0020).

Pēc diploma iegūšanas būvdarbu vadītāju darba vietas varētu būt būvniecības un projektēšanas uzņēmumos, būvuzraudzības dienestā, būvmateriālu izplatīšanas un tirdzniecības vietās, kā arī iespēja attīstīt patstāvīgu uzņēmējdarbību.

Atbilstoši Noteikumiem par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu pēc diploma iegūšanas jaunajam speciālistam ir 3 gadi jāstrādā būvobjektā un tad ir tiesības pretendēt uz sertifikātu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, ko izsniedz Latvijas būvinženieru savienība.» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra

 

Uzņemšanas prasības
  1. Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar būvniecības un arhitektūras jomu – 1,5 punkti.
  2. GA fizikā, dabas zinībās, biznesa ekonomiskajos pamatos/ ekonomikā, angļu valodā – maksimāli iegūstams 0,98 punkts (par katru).
  3. Valsts līmeņa olimpiādēs matemātikā, fizikā, biznesa ekonomiskajos pamatos, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  4. Austrumlatvijas atklātajās olimpiādēs fizikā, godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS