Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Robežapsardze
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.oec.asoc. profesore Iluta Arbidāne

E-pasts: Iluta.Arbidane@ru.lv
Studiju programmas kods: 42861
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 04.06.2019
Licences termiņš: no 13.07.2011 līdz 13.07.2014
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: Profesionālais bakalaura grāds robežapsardzē/ Valsts Robežsardzes vecākā virsnieka kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, izieta profesionālā prakse un aizstāvēta profesionālās prakses atskaite, izstrādāts un aizstāvēts diplomdarbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna un nepilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 0 gadi; Nepilna laika studijas: 2.5 gadi
Studiju maksa (EUR): Nepilna laika studijas: 1067 gadā


Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi - A daļa

Pasaules un sabiedrības izpētes mācība, Organizāciju psiholoģija, Zinātniskā darba pamati

 

Nozares teorētiskie un informāciju tehnoloģiju kursi - B daļa

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, Vadības teorija, Grāmatvedības pamati, Stratēģiskā vadīšana, Dokumentu pārvaldība, Robežsardzes tehnisko līdzekļu pielietošana, Tiesību normu piemērošanas teorija, Valsts un cilvēktiesības, Riska analīze un operatīvās darbības pamati

 

Nozares profesionālās specializācijas kursi - B daļa

Finanšu vadīšana un plānošana, Kvalitātes vadība, Konfliktoloģija un lietišķā etiķete, Ārkārtas situāciju vadība, Starpkultūru komunikācija, Kriminālprocesa tiesības, Kriminoloģija, Starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, Administratīvās tiesības un process, Civiltiesības un civilprocess, Robežsardzes tiesības un dienesta organizācija, Robežpārbaudes vadība, Robežuzraudzības vadība , Imigrācijas kontroles vadība, Studiju darbs vadībā, Studiju darbs tiesībās, Studiju darbs tiesībās, studiju darbs robežapsardzē

 

C daļa

Apdrošināšana un nekustamā īpašuma vērtēšana, Projektu sagatavošana un vadīšana, Lietišķā komunikācija, Ārvalstu robežsardzes institūcijas, Bērnu tiesību aizsardzība, Policijas tiesības, Patvēruma tiesības, Militārās tiesības, Svešvaloda (angļu)

 Absolventu iespējas
  • studēt maģistrantūras studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus;
  • dienēt Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes, teritoriālo pārvalžu vai izglītības iestāžu vecāko virsnieku amatos un būt par specializētā valsts civildienesta ierēdņiem.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Uzņemšana RA vēlākajos studiju posmos (3.kursā).

Prasības – 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas izglītība) ar iegūtu kvalifikāciju – Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks vai speciālists robežsardzes darbā

 

Uzņemšanas prasības

Uzņem Valsts robežsardzes amatpersonas ar Valsts robežsardzes priekšnieka rekomendāciju konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Dokumentu pieņemšana no 25.08.2015. līdz 27.08.2015. (Atbrīvošanas aleja 115, 219.kab.)

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS