Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Reliģijas pedagoģija
Studiju programmas veids: Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.hist. profesors, vad.pētn. Vladislavs Malahovskis

E-pasts: vladism@inbox.lv
Studiju programmas kods: 48141
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 09.05.2005 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: Kristīgās mācības un ētikas skolotāja kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs, nokārtots valsts pārbaudījums
Programmas apjoms (kredītpunkti): 60
Studiju veids: Nepilna laika studijas
Studiju ilgums: Nepilna laika studijas: 2 gadi
Studiju maksa (EUR): Nepilna laika studijas: 900 gadā


Programmas saturs

Studiju kursu programma ir veidota pēc studiju moduļu metodes, kas ļauj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu un studentiem sniedz iespēju izvēlēties sev aktuālāku kvalifikācijas ievirzi.

Vispārizglītojošie kursi - nodrošina studējošo profesionālo pilnveidi, piedāvājot kursus, kuri sniedz plašas akadēmiskās zināšanas:

Ētika, Starpkultūru komunikācija, Izglītības filozofija u.c.

Teorētiskie pamatkursi – atbilstoši mūsdienu izpratnei par daudzpusīgu reliģijas pedagoga kvalifikāciju studiju programmā integrēti ar reliģiju zinātni, teoloģiju, vēsturi, pedagoģiju saistīti kursi:

Kristīgā filozofija, Sistemātiskā (dogmatiskā) teoloģija, Reliģijas pedagoģija, Baznīcas vēsture, Liturģika, Svēto Rakstu ekseģēze  u.c.

Profesionālās specializācijas kursi -

Kristīgās mācības un ētikas mācīšanas metodika, Pasaules reliģiju vēsture, Reliģijas socioloģija, Kristīgā ētika u.c.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Reliģiju vēsture, Jaunās reliģiskās kustības, Kristīgā mūzika u.c.

 

 Absolventu iespējas
  • strādāt vispārizglītojošās skolās kā kristīgās mācības/ētikas skolotājam;
  • studēt izglītības nozares maģistra studiju programmās.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Otrā līmeņa profesionālā augstākā skolotāja izglītība

 

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS