Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Finanses
Studiju programmas veids: Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Mg.oec. lektore Inta Kotāne

E-pasts: Inta.Kotane@ru.lv
Studiju programmas kods: 44343
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 28.05.2019
Licences termiņš: no 30.05.2003 līdz 28.05.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: finansista kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts diplomdarbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 80
Studiju veids: Nepilna laika studijas
Studiju ilgums: Nepilna laika studijas: 2.5 gadi
Studiju maksa (EUR): Nepilna laika studijas: 880 gadā


Programmas saturs

Nozares teorētiskie kursi dod iespēju studentiem apgūt ekonomiskās likumsakarības, publisko finanšu teorētiskos un praktiskos jautājumus, statistikas teorētiskos un metodoloģiskos pamatus, starptautiskās grāmatvedības sistēmu. Tas nodrošina teorētisko bāzi veiksmīgai profesionālās specializācijas kursu apguvei. Nozīmīgākie studiju kursi:

Ekonomika, Naudas teorija, Publiskās finanses, Ekonomiskā statistika, Starptautiskie grāmatvedības standarti, Uzņēmējdarbības finanses, Nodokļu administrēšana un nodokļu audits, Uzņēmuma finanšu vadība.

 

Profesionālās specializācijas kursu mērķis ir dot iespēju studentiem apgūt nepieciešamās praktiskās iemaņas saimnieciskās un finansiālās darbības nodrošināšanā, tās rādītāju izvērtēšanā. Nozīmīgākie studiju kursi:

Projektu vadība, Cenu politika uzņēmumā, Saimnieciskās darbības analīze, Kreditēšana.

 

Brīvās izvēles kursi dod iespēju studentiem iegūt papildus zināšanas efektīvākas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, piemēram:

Apdrošināšana, Vērtspapīru tirgus, Ražošanas grāmatvedība, Pakalpojumu grāmatvedība, Zinātniskā darba pamati, Valsts un pašvaldību budžeti.

 Absolventu iespējas
  • studēt profesionālās maģistratūras studiju programmās;
  • strādāt par finanšu ekonomistu, kurš plāno, vada, koordinē uzņēmuma, iestādes administratīvās un finanšu operācijas, analizē uzņēmuma nodokļu politiku un finansiālo stāvokli, plāno un kontrolē finanšu resursu racionālu izmantošanu.

 

Profesionālās prakses programma
Studiju programma docētāju studiju kursi un zinātniskās pētniecības virzieni
Studiju programmas attīstības plāns 2011 – 2015.gadam

 » Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, grāmatvedībā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā un vadībā

 

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS