Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Vadības zinātne (mag).
Studiju programmas veids: Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.sc.ing., profesore Irēna Silineviča

E-pasts: Irena.Silinevica@ru.lv
Studiju programmas kods: 45345
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 16.01.2004 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: sociālo zinātņu maģistra vadības zinātnē akadēmiskais grāds
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 80
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 2 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1200 gadā;


Programmas saturs

Nozares teorētiskie kursi - A daļa

Uzņēmuma sociālā un personāla vadība, Projektu plānošana un kontrole, Stratēģiskā mārketinga vadīšana, Zinātniskais darbs, Risku analīze un vadīšana, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, Inovāciju vadība, Maģistra darbs.

Profesionālās specializācijas kursi - B daļa

ES ekonomiskā un monetārā integrācija, Finanšu analīze, Vides zinātne Vadības informācijas sistēmas, Datorizētu projektu vadība, Kvalitātes sistēmas, Starptautiskais mārketings, Produktu sadales vadīšana, Uzņēmumu darbības vērtēšana un lēmumu pieņemšana, Eiropas Savienības tiesību sistēma, Starptautiskā ekonomika.

 Absolventu iespējas
  • studēt doktora studiju programmās;
  • uzņēmumu, struktūrvienību vadīšana, kvalitātes vadīšana uzņēmumos u.c.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības
  1. Otrā līmeņa augstākā izglītība  vai akadēmiskais bakalaura grāds ekonomikā, komerczinībās vai administrēšanā

vai

  1. Cita otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais bakalaura grāds, jāiesniedz referāts  (ne mazāk par 20 lpp. datorsalikumā) par vadības zinātnes tēmu

 

Uzņemšanas prasības

(1) Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Papildus punkti:

1)  par publikācijām no 01.09.2010. (jāiesniedz publikāciju kopijas) – 0.5 punkti (par katru);

2)  par dalību konferencēs ar referātu no  01.09.2010. (jāiesniedz apliecinājums par dalību konferencēs) – 0.25 punkti (par katru)

(2) Uzņem konkursa kārtībā uz vakantajām vietām pēc iestājpārbaudījuma rezultātiem

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS