Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Datorsistēmas
Studiju programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.sc.ing., profesors Pēteris Grabusts

E-pasts: Peteris.Grabusts@ru.lv
Studiju programmas kods: 47481
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 22.06.2006 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais maģistra grāds datorzinātnēs un sistēmanalītiķa kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs, nokārtots valsts maģistra eksāmens
Programmas apjoms (kredītpunkti): 60
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 1.5 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1350 gadā;


Programmas saturs

Kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē:

Prasību inženierija, Programminženierija, Objektorientētā programmēšana un integrētā izstrādes vide, Biznesa sistēmu analīze, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadīšana, Operāciju vadība, Datu aizsardzība, Informācijas tehnoloģiju standarti.

 

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinātnes studiju kursi:

Projektu vadība,  Sistēmu objektorientētā modelēšana, Inovāciju vadība, Inženierzinātņu pētījumu metodoloģija, Lemšana riska apstākļos.

 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi:

Inovācijas augstskolu pedagoģijā, Profesionālā un organizāciju psiholoģija

 Absolventu iespējas
  • studēt doktorantūrā;
  • strādāt informācijas tehnoloģijas un ar to saistītajās sfērā, mācību iestādēs.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības
  1. studiju apjoms 60 KP (studiju ilgums 1,5 gadi) - Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālā augstākā izglītība (studiju  ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), tai skaitā izieta prakse vismaz 20 KP apjomā) datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā, vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” atbilstošas iepriekšējās augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.

 

  1. studiju apjoms 80 KP (studiju ilgums 2 gadi) - profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums ir 3 gadi (120 KP)) vai profesionālā augstākā izglītība (studiju ilgums ir vismaz 4 gadi (160 KP), bet nav izieta prakse vismaz 20 KP apjomā datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā, vai tai radniecīgā   inženierzinātņu nozarē) datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā, vai tai pielīdzināma iepriekšējā augstākā izglītība, kurā ietverti vismaz 60 KP saturiski atbilstošu studiju kursu no profesionālā bakalaura studiju programmas „Programmēšanas inženieris” atbilstošas iepriekšējas augstākās izglītības programmas obligātās un obligātās izvēles daļas.

 

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

 

Papildus punkti:

1. publikācijas ar datorzinātni vai IT saistītu tematiku no 01.09.2010. (jāiesniedz publikāciju kopijas) – 0.5 punkti (par katru);

2.  dalība konferencēs  ar referātu vai stenda ziņojumu datorzinātni vai IT saistītu tematiku no 01.09.2012. (jāiesniedz apliecinājumu kopijas par dalību konferencēs) – 0.25 punkti (par katru);

3. programmēšanas inženiera 5.līmeņa profesionālo kvalifikācija (jāiesniedz kvalifikāciju pastiprinošā dokumenta kopija un jāuzrāda dokumenta oriģināls) – 1.5 punkti

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS