Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Finanšu vadība (mag.)
Studiju programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.oec. profesore Iveta Mietule

E-pasts: mietule@inbox.lv
Studiju programmas kods: 47343
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 28.05.2019
Licences termiņš: no 07.03.2005 līdz 28.05.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais maģistra grāds finansēs un finansista profesionālā kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 70
Studiju veids: Pilna un nepilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 0 gadi; Nepilna laika studijas: 2 gadi
Studiju maksa (EUR): Nepilna laika studijas: 890 gadā


Programmas saturs

 

Studiju kursi, kas nodrošina zināšanas nozares teorijā un praksē:

Eiropas ekonomiskā un monetārā integrācija, Risku vadīšana, Uzņēmējdarbības stratēģiskā vadišana, Finanšu teorijas un politika, Nodokļu sistēmas, Inovāciju vadība.

 

Pētnieciskā, jaunrades un vadībzinību studiju kursi:

Pētnieciskā darba metodoloģija, Biznesa novērtēšana, Statistiskās metodes ekonomikā un biznesā, Finanšu modelēšana un prognozēšana, Reģionālā politika un ekonomika, Korporatīvo finanšu analīze, Kvalitātes vadības sistēmas, Organizāciju kultūra un komunikāciju vadība, .Projektu vadība, Starptautiskie finanšu pārskatu standarti, Apdrošināšanas finanšu vadība

 

 Absolventu iespējas
  • studēt doktora studiju programmā;
  • strādāt par valsts pārvaldes institūciju finanšu daļu un nodaļu vadītājiem, ierēdņiem; uzņēmumu un organizāciju vadītajiem un finanšu direktoriem; starptautisko projektu vadītājiem un ekspertiem; auditoriem starptautiskajās auditorfirmās, valsts kontrolē, revīzijas dienestos; mācībspēkiem koledžās un augstskolās ekonomikas studiju programmās u.c.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Otrā līmeņa augstākā izglītība vai akadēmiskais bakalaura grāds  (studiju  ilgums ir vismaz 4 gadi pilna laika studijās) ekonomikā, komerczinībās vai administrēšanā

 

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS