Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Tiesību zinātne (mag.)
Studiju programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.iur. asoc.profesore Līga Mazure

E-pasts: liga.mazure@inbox.lv
Studiju programmas kods: 47380
Akreditācijas termiņš: no 07.10.2009 līdz 28.05.2019
Licences termiņš: no 07.10.2009 līdz 28.05.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un jurista profesionālā kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģsitra darbs un nokārtots valsts eksāmens
Programmas apjoms (kredītpunkti): 60
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 1.5 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1350 gadā;


Programmas saturs

*Pilna laika studijas 1,5gads, ja ir iegūts: 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija „Jurists” vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācija

Pilna laika studijas 2gadi, ja ir iegūts: Akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnē

programma ietver teorētiskos pamatkursus  vispārizglītojošos kursus, profesionālās specializācijas kursus civiltiesību apakšnozarē, krimināltiesību apakšnozarē, valsts un administratīvo tiesību apakšnozarē.Absolventu iespējas
  • studēt doktora studiju programmās;
  • izpildot nepieciešamās profesionālās prasības, strādāt tiesībsargājošās iestādēs, piemēram, par tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, kā arī valsts un pašvaldību iestādēs par juristiem, tāpat arī privātuzņēmumos (komercuzņēmumos, nodibinājumos).


» Uzņemšanas prasības


Prasības iepriekšējai izglītībai:

1) studiju apjoms 60 KP (studiju ilgums 1,5 gadi) - 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija „Jurists” vai profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsulta kvalifikācija

2) studiju apjoms 80 KP (studiju ilgums 2 gadi) -  akadēmiskais bakalaura grāds tiesību zinātnē

 

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā šādos studiju kursos: tiesību teorijā, konstitucionālajās tiesībās, administratīvajās tiesībās, administratīvajā procesā, civiltiesībās (vispārīgā daļa, saistību, lietu, ģimenes, mantojuma tiesības), civilprocesā, krimināltiesībās (vispārīgā un sevišķā daļa), kriminālprocesā, starptautiskajās tiesībās (publiskās un privātās tiesības) un pamata  svešvalodā.

Ja kāds no šiem kursiem nav kārtots, tas atbilst 0 (nulle) punktiem. Ja kādā no šiem kursiem ir vērtējums bez atzīmes, tas atbilst 5 (pieciem) punktiem.

Papildus punkti:

1) publikācija  zinātnisko rakstu krājumā (jāiesniedz publikācijas kopija) – 1 punkts (par katru);

2) referāta nolasīšana starptautiskajā konferencē bez publikācijas  (jāiesniedz referāta kopija un apliecinājums par dalību konferencē) – 0,5 punkts (par katru)

3) referāta nolasīšana konferencē ārvalstīs (jāiesniedz referāta kopija un apliecinājums par dalību konferencē)- 2 punkti (par katru);

4) studijas ārvalstīs apmaiņas programmā (jāiesniedz apliecinājums par studijām)- 1 punkts.

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS