Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Karjeras konsultants
Studiju programmas veids: Profesionālās maģistra studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.paed., docents Gunārs Strods

E-pasts: Gunars.Strods@ru.lv
Studiju programmas kods: 47142
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 10.10.2006 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē un karjeras konsultanta kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts maģistra darbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 80
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 2 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1200 gadā;


Programmas saturs

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē:

Karjeras attīstības teorijas, Darba tirgus un nodarbinātība, Organizāciju kultūra, Karjeras konsultanta profesionālā ētika, Konsultēšanas teorija un metodika, Darba meklēšanas process

 

Pētnieciskā darba un vadībzinību:

Pētnieciskā darba metodoloģija, Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā, Karjeras pakalpojumu vadība, Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā

 

Pedagoģija un psiholoģija:

Cilvēka dzīves cikli, Sociālās integrācijas un starpkultūru aspekti, Komunikācijas teorijas konsultēšanā

Maģistra darbs

PrakseAbsolventu iespējas

veikt karjeras konsultanta pienākumus izglītības iestādē, Nodarbinātības valsts aģentūrā, pašvaldībās sociālās palīdzības iestādēs un konsultāciju birojos, kā arī veikt patstāvīgu zinātnisko pētniecību karjeras konsultēšanas jomā un turpināt studijas doktorantūrā» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības
  • Otrā līmeņa profesionālā augstākā skolotāja izglītība un/vai akadēmiskais vai profesionālais izglītības zinātņu bakalaura grāds, un/vai akadēmiskais vai profesionālais psiholoģijas zinātņu bakalaura grāds

Cita augstākā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze konsultēšanā

 

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā

Papildus punkti:

1. pamatstudiju  valsts pārbaudījumu komisijas rekomendācija studijām maģistra programmā – 1 punkts

2. apliecinoši dokumenti par piedalīšanos ar referātu zinātniskajās konferencēs - 0,25 punkti par 1 aktivitāti vai publikācijām zinātniskajos izdevumos – 0,5 punkti  par 1 publikāciju
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS