Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Vides inženierzinātne
Studiju programmas veids: Doktora studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.sc.ing., prof. Edmunds Teirumnieks

E-pasts: Edmunds.Teirumnieks@ru.lv
Studiju programmas kods: 51526
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 28.05.2019
Licences termiņš: no 21.02.2008 līdz 28.05.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: Inženierzinātņu doktors vides inženierzinātnēs (Dr.sc.ing.)
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtoti promocijas eksāmeni, aizstāvēts promocijas darbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 144
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 3 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1950 gadā;


Programmas saturs

Teorētiskie kursi dod zinātņu doktora līmeņa zināšanas ilgstspējīgās attīstības un vides kvalitātes vadībā, vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā, cilvēku dzīves procesu drošuma un risku analīzē, ekotehnoloģijā, kā arī pētījumu teorijā un metodoloģijā un modelēšanā. Studiju kursi:

Vides inženierzinātnes integrālais speckurss. Teorētisko un inženiertehnisko vides pētījumu metodoloģija un matemātiskais aparāts

 

Obligātās izvēles kursi dod iespēju padziļināti apgūt zināšanas izvēlētās zinātniskās pētniecības virzienā. Nozīmīgākie studiju kursi sadalīti pa tematiskajiem blokiem:

Ekotehnoloģija. Dabas resursu ieguves ietekme un vidi. Vides kontroles un prognozes sistēmu attīstība. Vides aizsardzības sociāli ekonomiskie un pedagoģiskie aspekti.

 

Brīvās izvēles kursi dod iespēju paplašināt studējošo redzesloku ārpus savas šaurās zinātniskās darbības lauka. Šī kursa klāsts var būt dažāds. Rekomendējamie kursi:

Vides informācija un komunikācija. Ekoloģiskā filozofija un humānisms. Kultūras ekoloģija.

 Absolventu iespējas
  • veikt patstāvīgi vai zinātnisko institūciju vidē pētnieciskos darbus vides inženierzinātņu jomā;
  • ieņemt vadošus amatus vides aizsardzības iestādēs, pašvaldību struktūrvienībās; uzņēmumos;
  • veikt akadēmisko darbu Latvijas Republikas un ārvalstu augstskolās;
  • strādāt vides kvalitātes novērtēšanas un zinātniski pētnieciskās laboratorijās; dabas resursu ieguves un pārstrādes; vides aizsardzības tehnikas, tehnoloģiju un uzņēmumu projektēšanas organizācijās.


» Uzņemšanas prasības


Pārrunas par zinātniskā pētījuma tēmu

Uzņemšanas noteikumi studijām doktorantūrā

 
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS