Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Tehnoloģiju un inovāciju vadība
Studiju programmas veids: Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.oec.asoc. profesore Ērika Žubule

E-pasts: erika@ru.lv
Studiju programmas kods: 43345
Akreditācijas termiņš: no 27.08.2014 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 27.08.2014 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībā
Kvalifikācijas/grāda prasības:
Programmas apjoms (kredītpunkti): 120
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 3 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 956 gadā;


Programmas saturs

Iespēja iegūt:

  • 2 diplomus: Rēzeknes Augstskolas un Klaipeda University Applied Sciences (Lietuva)
  • Rēzeknes Augstskolas diplomu

Studiju valoda:

  • angļu – ja vēlas iegūt divus diplomus
  • latviešu – ja vēlas iegūt Rēzeknes Augstskolas diplomu

Studijas:

  • kopīgajā programmā (angļu valodā) – 3 semestri Rēzeknes Augstskolā, 3 semestri Klaipēdas lietišķo zinātņu universitātē (Klaipēda vai Viļņa)
  • Rēzeknes Augstskolā – ja izvēlas studēt latviešu valodā

Apgūsi:

Vadības teorija, Biznesa ekonomika, Lietišķā statistika, Resursu vadība, Mārketings, Stratēģiskā vadība un konkurētspēja, Pasaules ekonomika un globalizācija, Ievads uzņēmējdarbības modernizācijā un tehnoloģijās, Tehnoloģiju un inovāciju vadība, Informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, Inovāciju process un politika, Eco - inovācijas, Līderība un pārmaiņu vadība, Biznesa angļu valoda, Profesionālā un biznesa komunikācija, Biznesa starptautiskie sakari.Absolventu iespējas

Nākotnē varēsi: studēt maģistra studiju programmās, vadīt tehnoloģiju un inovāciju ieviešanas projektus  dažādās  biznesa nozarēs, vadīt uzņēmumu darbības modernizāciju ražošanas, pakalpojumu jomā, strādāt inovāciju centros, tehnoloģiskajos parkos, konsultingkompānijās; veidot savu uzņēmumu;» Uzņemšanas prasības


Uzņemšanas prasības:

  • Studijām latviešu valodā – divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles): matemātika, svešvalodas, latviešu valoda un literatūra
  • Studijām angļu valodā - tiek uzņemti reflektanti, kuriem centralizētā eksāmena vērtējums angļu valodā ir vismaz B līmenis. Ārzemju studenti angļu valodas zināšanas apliecina, pievienojot Starptautiski atzītu sertifikātu par angļu valodas zināšanām.Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS