Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Programmēšanas inženieris
Studiju programmas veids: Profesionālās bakalaura studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Dr.sc.ing., profesors Pēteris Grabusts

E-pasts: Peteris.Grabusts@ru.lv
Studiju programmas kods: 42481
Akreditācijas termiņš: no 01.07.2013 līdz 18.06.2019
Licences termiņš: no 19.04.2006 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā un inženiera programmētāja kvalifikācija
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma un aizstāvēts diplomprojekts
Programmas apjoms (kredītpunkti): 160
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 4 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1280 gadā;


Programmas saturs

Vispārizglītojošie kursi paredz angļu valodas apgūšanu pielietošanas līmenī, kā arī dod priekšstatu uzņēmējdarbības ekonomikā un grāmatvedības pamatos, IT tiesību zinībās, saskarsmē un profesionālajā ētikā un darba aizsardzībā. Nozīmīgākie studiju kursi:

Angļu valoda, Uzņēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības pamati, Darba aizsardzība un ergonomika, Saskarsme un profesionālā ētika, Civilā aizsardzība, Standartizācija un patentēšana, Vadīšanas pamati, IT tiesību zinību pamati un standarti.

Teorētiskie pamatkursi sniedz studentiem teorētiskās zināšanas fizikā un augstākajā matemātikā, kā arī projektu vadībā un sistēmu analīzē. Nozīmīgākie studiju kursi:

Matemātiskā analīze, diferenciālvienādojumi un analītiskā ģeometrija, Algebra, Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, Fizika, Diskrētā matemātika, Elektronikas pamati, Projektu vadība, Sistēmu analīze, Datoru tīkli.

Profesionālās specializācijas kursi paredz programmatūras izstrādes procesa apgūšanu, kā arī sniedz zināšanas datoru arhitektūrā, DBVS un operētājsistēmās. Nozīmīgākie studiju kursi:

Datori un programmēšana, Algoritmi un datu struktūras, Skaitliskās metodes, Datoru arhitektūra, Datu bankas, Objektorientētā programmēšana, Programmēšanas valodas, Operētājsistēmas, Programminženierija, Programmu paketes, Kriptogrāfija, datu aizsardzība, Sistēmu objektorientētā modelēšana, Algoritmu teorija, Vizuālās programmēšanas līdzekļi.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Telekomunikācijas un datu pārraide, Tīklu operētājsistēmas, Web aplikāciju tehnoloģijas, Web dizaina pamati, Darba tiesības, Psiholoģija, Stresa menedžments, Zinātniskā darba pamati, Publiskās runas pamati, Lietišķās sarunas, Loģika, Mikroprocesori, Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati, Ievads operāciju pētīšanā.

 Absolventu iespējas
  • studēt maģistra studiju programmās informācijas tehnoloģijas nozarē;
  • strādāt informācijas tehnoloģijas un ar to saistītājās sfērās.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra

 

Uzņemšanas prasības
  1. GA informātikā, fizikā, ķīmijā, dabas zinībās – maksimāli iegūstams 0,98 punkts  (par katru);
  2. Valsts līmeņa olimpiādēs matemātikā, fizikā, informātikā, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji – 1 punkts (par katru);
  3. Austrumlatvijas atklātajās fizikas olimpiādēs godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  4. Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar informācijas tehnoloģijas vai datorzinātnes jomu – 1,5 punkti.Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS