Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Programmēšana un datortīklu administrēšana
Studiju programmas veids: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Mg.sc.comp., vieslektors Sergejs Kodors

E-pasts: Sergejs.Kodors@ru.lv
Studiju programmas kods: 41481
Akreditācijas termiņš:
Licences termiņš: no 15.05.2015 līdz 18.06.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: Programmētājs vai datorsistēmu un datortīklu administrators (atkarībā no izvēlētā studiju moduļa)
Kvalifikācijas/grāda prasības: sekmīgi apgūta studiju programma, aizstāvēts kvalifikācijas darbs
Programmas apjoms (kredītpunkti): 80
Studiju veids: Pilna un nepilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 2 gadi; Nepilna laika studijas: 2.5 gadi
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1280 gadā; Nepilna laika studijas: 1020 gadā


Programmas saturs

Studiju programmā ir divi studiju moduļi: programmēšana un datorsistēmu un datortīklu administrēšana. Jau 2.semestrī studējošie izvēlas moduli, kuru apgūs. Studiju programma satur vispārizglītojošos, nozares un izvēles mācību kurus.

Vispārizglītojošie mācību kursi nodrošina pirmā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu apguvi, paaugstina studenta vispārīgās izglītības līmeni, dod zināšanas un prasmes komunikatīvajā saskarsmē un sociālajā sfērā. Nozīmīgākie studiju kursi:

Svešvaloda, Uzņēmējdarbības ekonomika un grāmatvedības pamati, Saskarsme un profesionālā ētika, Algebra un analītiskā ģeometrija, Darba aizsardzība un ergonomika, Matemātiskā analīze un diferenciālvienādojumi

Nozares mācību kursi ir kopēji nozarei vai radniecīgo profesiju grupai, tie dod pamatizglītību specialitātē, uz kuras balstās specialitātes apguve. Nozīmīgākie studiju kursi:

Programmēšana I, Datoru tīkli, Datorsistēmu uzbūve, Tīmekļa tehnoloģijas, Datu bāzes, IT tiesību pamati un standarti, Projektu vadība

Konkrētās profesijas mācību kursi ir atbilstoši konkrētajai profesijai un sniedz nepieciešamā līmeņa speciālo izglītību, ko nodrošina ar teorētiskām un praktiskām mācībām. Nozīmīgākie studiju kursi:

Modulis – Programmētājs: Algoritmi un datu struktūras, Programmēšana II, Programminženierija, Objektorientētā programmēšana, Mobilo aplikāciju izstrāde

Modulis - Datorsistēmu un datortīklu administrators: MikroTik MTCNA kurss, Tīkla operētājsistēmas, Elektronika un elektrotehnika, Lokālo tīklu tehnoloģijas, Maršrutēšanas tehnoloģijas, Globālo tīklu tehnoloģijas

Konkrētās profesijas obligātās izvēles kursi:

Modulis – Programmētājs: Sistēmu objektorientētā modelēšana, Lielo projektu izstrādes principi uz .NET pamata, Grafiskās lietotāju saskarnes, Lietotņu drošība

Modulis - Datorsistēmu un datortīklu administrators: Datorgrafika, Dokumentu pārvaldes sistēmas, Informācijas aizsardzība, Multimediju tehnoloģijasAbsolventu iespējas
  • Absolventi ir spējīgi konkurēt darba tirgū atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai, kā arī būt pašnodarbinātam, nodibināt savu uzņēmumu, piedalīties projektos vai izstrādāt projektus;
  • turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās.


» Uzņemšanas prasības


Iepriekšējā augstākā izglītība un papildus prasības

Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles):

  • matemātika;
  • svešvalodas;
  • latviešu valoda un literatūra 

Uzņemšanas prasības

  1. Vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar informācijas tehnoloģijas vai datorzinātnes jomu – 1,5 punkti
  2. GA informātikā, fizikā, ķīmijā, dabas zinībās – maksimāli iegūstams 0,98 punkts (par katru).
  3. Valsts līmeņa olimpiādēs matemātikā, fizikā, informātikā, svešvalodā godalgoto 1.-3.vietu vai atzinības rakstu ieguvēji – 1 punkts (par katru).
  4. Austrumlatvijas atklātajās olimpiādēs fizikā, godalgoto 1.-3.vietu ieguvēji – 1 punkts (par katru).Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS