Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Studiju programmas
RA īstenotās studiju programmas
Pašnovērtējuma ziņojumi
Akreditācija

Studijas
Studiju programmas
Informācija reflektantiem
Informācija absolventiem
Informācija klausītājiem
Diplomi un diplomu pielikumi
Studiju maksa
Norēķinu konts
Kredīti
Stipendijas
Studiju kalendārs
Metodiskie norādījumi
Studiju kvalitātes vadības sistēma

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA īstenotās studiju programmas
Lāzertehnoloģijas
Studiju programmas veids: Akadēmiskās maģistra studiju programmas
Studiju programmas direktors:
Vieslektors Aivars Vilkaste

E-pasts: aivars.vilkaste@ru.lv
Studiju programmas kods: 45521
Akreditācijas termiņš:
Licences termiņš: no 15.05.2015 līdz 28.05.2019
Iegūstamā kvalifikācija/grāds: Akadēmiskais inženierzinātņu maģistra grāds mehānikā un metālapstrādē
Kvalifikācijas/grāda prasības: Sekmīgi apgūt maģistra studiju programma, sagatavot un publicēt vai iesniegt publicēšanai zinātnisko rakstu par maģistra darba tēmu, izstrādāt un aprobēt maģistra darba rezultātus uzņēmumā un aizstāvēt maģistra darbu.
Programmas apjoms (kredītpunkti): 80
Studiju veids: Pilna laika studijas
Studiju ilgums: Pilna laika studijas: 2 gadi;
Studiju maksa (EUR): Pilna laika studijas: 1650 gadā;


Programmas saturs

A daļa – obligātie kursi

Cietvielu fizika, Fizikālā analītika,  Kvantu mehānika un statiskā fizika, Lāzerstarojuma un vielu mijiedarbības fizika,  Lāzertehnika,  Lāzertehnikas attīstības aktualitātes, Lāzertehnikas iekārtu konstruēšana, Lāzertehnoloģijas, Lāzerfizikas pamati, Modelēšana un simulācija, Zinātniskipētnieciskais projekts, Vācu valoda inženierzinātnēs

 

B daļa  ‑ obligātie izvēles kursi. B daļas studiju kursi tiek dalīti divos izvēles blokos:

I izvēles bloks: Tehniskā optika, Mikro un nanotehnoloģijas, Mārketings, Projektu menedžments, Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija

II izvēles bloks: Lāzertehnikas komponenti,  Lāzertehnoloģiju produktu attīstības vadība,  Biomateriāli un biotehnoloģijas, Lietišķā tehniskā akustika

 

C daļa ‑  brīvās izvēles kursi

Civilā aizsardzība,  Vides aizsardzība, Darba drošība, Inovāciju vadība,  SvešvalodaAbsolventu iespējas
  • strādāt mašīnbūves, metālapstrādes, siltumtehnikas un citos ražošanas uzņēmumos, kā arī zinātniskajās un pētniecības iestādēs;
  • turpināt izglītību doktora studiju programmās.


» Uzņemšanas prasības


Prasības iepriekšējai izglītībai:

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds (studiju ilgums vismaz 3 gadi (120KP)) vai otrā līmeņa profesionālā (vai tai pielīdzināma) augstākā izglītība  inženierzinātnē, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vides zinātnē, medicīnā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijā, matemātikā vai ekonomikā.

 

Uzņemšanas prasības

Uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu diploma pielikumā.

Papildus punkti (jāiesniedz apliecinošā dokumenta kopija un jāuzrāda dokumenta oriģināls):

1) par mehatronikas, mehānikas vai elektronikas inženiera 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju– 1 punkts;

2) par vācu valodas zināšanas apliecinošu sertifikātu vismaz DSH-2, C1 vai analogā līmenī – 1 punkts.
Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS