Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Doktora studiju programmas
Doktorantu pētniecības tēmas
Aizstāvētie promocijas darbi
Promocijas darbu kopsavilkums

Doktorantūra
Doktora studiju programmas
Normatīvie dokumenti

Zinātne
Kontaktinformācija
Zinātnes padome
Profesūra
LZP Apstiprinātie eksperti
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Doktorantūra
Konferences un zinātniskie pasākumi
RA rakstu krājumi
Zinātnisko publikāciju datu bāze
Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts
Zinātnieku nakts
Zinātniskās darbības gadagrāmata
Noderīgas saites
RA publiskais pārskats

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Promocijas darbu kopsavilkums
Pedagoģija
Ženija Truskovska Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās
supervīzijā
Jānis Poplavskis Bionika vidusskolas fizikas mācību satura apguvē
Inamora Zaiceva Zīmju un verbālās valodas bilingvālā mācību metode bērniem ar dzirdes traucējumiem
Svetlana Ušča "Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpamatskolā"
Ilga Prudņikova "Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā"
Spodra Austruma "Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā"
Edgars Čubars Niedru produktivitāti un biomasas īpašības ietekmējošo faktoru izpēte un to izmantošanas enerģijas ieguvei pamatojums

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS