Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Profesūra
Goda profesori

Zinātne
Kontaktinformācija
Zinātnes padome
Profesūra
LZP Apstiprinātie eksperti
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Doktorantūra
Konferences un zinātniskie pasākumi
RA rakstu krājumi
Zinātnisko publikāciju datu bāze
Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts
Zinātnieku nakts
Zinātniskās darbības gadagrāmata
Noderīgas saites
RA publiskais pārskats

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Profesūra
Izglītības, valodu un dizaina fakultāte
Vārds, uzvārds Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Zinātnes  nozare Zinātnes apakšnozare

Velta Ļubkina

profesore

Dr.paed.

Pedagoģija  

Sociālā pedagoģija

Jānis Dzerviniks

profesors

Dr.paed.

Pedagoģija

Skolas pedagoģija

Karīne Laganovska

asoc. profesore

Dr.philol.

Literatūrzinātne

Cittautu literatūras vēsture

Vladislavs Paurs

asoc. profesors

Mg.art.

Mākslas zinātne

Vizuālā māksla

Ilga Šuplinska asoc. profesore Dr.philol. Literatūrzinātne Latviešu literatūras vēsture
Sanita Lazdiņa asoc. profesore Dr.philol. Valodniecība Lietišķā valodniecība
Vladislavs Malahovskis asoc. profesors Dr.hist. Vēsture Latvijas vēsture
Angelika Juško-Štekele asoc. profesore Dr.philol. Folkloristika Latviešu folkloristika

 

Inženieru fakultāte
Vārds, uzvārds Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Zinātnes  nozare Zinātnes apakšnozare

Pēteris Grabusts

profesors

Dr.sc.ing.

Informācijas tehnoloģijas

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

Andris Martinovs

asoc. profesors

Dr.sc.ing.

Mehānika

Materiālu mehānika un pretestība

Edmunds Teirumnieks

asoc. profesors

Dr.sc.ing.

Ķīmijas inženierzinātne

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģija

Artis Teilāns

profesors

Dr.sc.ing.

Informācijas tehnoloģijas

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

 

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte
Vārds, uzvārds Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Zinātnes  nozare Zinātnes apakšnozare

Irēna Silineviča

profesore

Dr.sc.ing.

Ekonomika

Reģionālā ekonomika

Oļegs Užga-Rebrovs

profesors

Dr.sc.ing.

Informācijas tehnoloģijas

Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

Iveta Mietule

profesore

Dr.oec.

Ekonomika

Grāmatvedības un uzskaites teorija

Iluta Arbidāne asoc.profesore Dr.oec. Ekonomika Finanses un kredīts
Ērika Žubule asoc.profesore Dr.oec. Ekonomika Finanses un kredīts
Ilona Bulgakova asoc.profesore Dr.iur. Juridiskā zinātne  
Līga Mazure asoc.profesore Dr.iur. Juridiskā zinātne Civiltiesības

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS