Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Zinātne
Kontaktinformācija
Zinātnes padome
Profesūra
LZP Apstiprinātie eksperti
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Doktorantūra
Konferences un zinātniskie pasākumi
RA rakstu krājumi
Zinātnisko publikāciju datu bāze
Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts
Zinātnieku nakts
Zinātniskās darbības gadagrāmata
Noderīgas saites
RA publiskais pārskats

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» RA rakstu krājumi
PUBLIKĀCIJU ĒTIKAS UN IZMANTOŠANAS PAMATPRINCIPI
PRINCIPLES OF PUBLICATION USE AND ETHICS

 

 

Via Latgalica - Humanitāro zinātņu žurnāls (Journal of the Humanities)
Via Latgalica 1
Via Latgalica 2
Via Latgalica 3
Via Latgalica 4
Via Latgalica 5

 

 

 

MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ - Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences rakstu krājums / ARTS AND MUSIC IN CULTURAL DISCOURSE - Proceedings of the International Scientific and Practical Conference.
Māksla un mūzika kultūras diskursā I / Art and Music in Cultural Discourse I
Māksla un mūzika kultūras diskursā II / Art and Music in Cultural Discourse II
Māksla un mūzika kultūras diskursā III / Art and Music in Cultural Discourse III

 

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS