Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Personāls
Zinātniskā padome
Pētniecības virzieni un darbības stratēģija
Izdevumi
Datu bāzes
Zinātniskās darbības pārskats
Projekti
Arhīvs
Personības socializācijas pētījumu institūts 2006-2015

Zinātne
Kontaktinformācija
Zinātnes padome
Profesūra
LZP Apstiprinātie eksperti
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Doktorantūra
Konferences un zinātniskie pasākumi
RA rakstu krājumi
Zinātnisko publikāciju datu bāze
Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts
Zinātnieku nakts
Zinātniskās darbības gadagrāmata
Noderīgas saites
RA publiskais pārskats

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Pētniecības virzieni un darbības stratēģija
Reģionālistikas zinātniskā institūta darbības stratēģija 2011.-2016.gadam
Vides un inženierzinātnēs īstenotie pētniecības virzieni:
 • Latgales apkārtējās vides kvalitātes, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana;
 • Latgales dabas resursu pilnvērtīgās un racionālās izmantošanas tehnoloģiju izstrāde;
 • Latgales apstākļiem piemērotu bioloģiskās lauksaimniecības tehnoloģiju zinātniski praktiskās bāzes izstrāde un realizēšana;
 • uz ekotehnoloģiju principiem balstītās ražošanas sfēras tehnoloģiju pilnveidošana;
 • apkārtējās vides rekreācijas un rehabilitācijas funkciju kapacitātes paplašināšana;
 • vides procesu datormodelēšanas problēmu risinājumi.

 

Humanitārajās zinātnēs īstenotie pētniecības virzieni:
 • Latgales reģiona vēstures periodu un jaunāko procesu izpēte;
 • Latvijas (Latgales reģiona) literatūras vēstures posmu un mūsdienu literāro procesu pētniecība;
 • mūsdienu latgaliešu tradicionālās kultūras procesu izpēte, Latgales reģiona nemateriālā kultūras mantojuma un folkloras materiālu digitalizētu datu bāzu veidošana;
 • pētījumi Latvijas (Latgales reģiona) teātra, mūzikas, vizuālās mākslas vēsturē un kultūras teorijā Eiropas kultūras procesu kontekstā;
 • pētījumi Latvijas (Latgales reģiona) reliģiju un filozofijas vēsturē un mūsdienu filozofiskās domas attīstībā Latgales reģionā Baltijas un Eiropas kontekstā.

 

Sociālajās zinātnēs īstenotie pētniecības virzieni:
 • Latvijas un Latgales sociālās un ekonomiskās attīstības optimizācija;
 • attīstības plānošana un tās ietekme uz reģiona ekonomisko attīstību;
 • ekonomiskās inovācijas un tās ietekmējošie faktori Latgalē;
 • atsevišķi tautsaimniecības nozaru (mašīnbūves) attīstības virzieni un perspektīvas;
 • Latgales tautsaimniecības un atsevišķu nozaru (mašīnbūves) finansiālā stāvokļa analīze un novērtējums;
 • darbaspēka pieprasījums un piedāvājums, tā struktūra un attīstības tendences;
 • darbaspēka efektivitātes pētījumi – darba ražīguma struktūra un tendences;
 • bezdarba struktūras un tendenču analīze;
 • privātā sektora un atsevišķi tautsaimniecības nozaru kreditēšanas problēmu apzināšana un analīze.

 

 

Personības socializācijas pētījumu virziens
 • starpdisciplināri pētījumi un inovāciju pārnese socializācijas un resocializācijas, cilvēkdrošības jomā
 • sociālās un profesionālās rehabilitācijas pētījumi,
 • bērnu ar speciālām vajadzībām, cilvēku ar invaliditāti,  socializācijas un resocializācijas problēmas un to risinājumi,
 • zinātniski pamatotu sociālā riska ģimeņu atbalsta tehnoloģiju izstrāde un ieviešana,
 • zinātniski pamatotu rehabilitācijas tehnoloģiju izstrāde un ieviešana,
 • aktīvās novecošanās un sabiedrības veselības problēmu izpēte un risinājumu ieviešana
 • ikgadējās starptautisko zinātnisko konferenci ”Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” organizēšana

 

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS