Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Personības socializācijas pētījumu institūts 2006-2015
Personāls
Zinātniskā padome
Pētniecības virzieni un darbības stratēģija
Izdevumi
Datu bāzes
Zinātniskās darbības pārskats
Projekti
Arhīvs

Reģionālistikas zinātniskais institūts
Personāls
Zinātniskā padome
Pētniecības virzieni un darbības stratēģija
Izdevumi
Datu bāzes
Zinātniskās darbības pārskats
Projekti
Arhīvs
Personības socializācijas pētījumu institūts 2006-2015

Zinātne
Kontaktinformācija
Zinātnes padome
Profesūra
LZP Apstiprinātie eksperti
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Doktorantūra
Konferences un zinātniskie pasākumi
RA rakstu krājumi
Zinātnisko publikāciju datu bāze
Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts
Zinātnieku nakts
Zinātniskās darbības gadagrāmata
Noderīgas saites
RA publiskais pārskats

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Izdevumi
Zinātnisko rakstu krājumi
2013. gads Izglītības reforma vispārizglītojoša skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas
2012. gads
Izglītības reforma vispārizglītojošajā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas
2011. gads
Izglītības reforma vispārizglītojošajā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas
2010. gads Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas
2009. gads Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas
2008. gads Izglītības reformas ieviešana Latgales reģiona skolās: rezultatīvo rādītāju kvalitativa analīze

 

"Sabiedrība, Integrācija, Izglītība" - Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli

 

Starptautisks zin. žurnāls Pedagogical Technologies in Socialization and Resocializatio of Society
"Pedagogical Technologies in Socialization and Resocialization of Society" 
ISSN 1691-5909
Ielūguma informācija
Pieteikuma anketa
Prasības

 

PSPI žurnāls

1. numurs, 2010

"PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN SOCIALIZATION AND RESOCIALIZATION OF SOCIETY"
- Personality Socialization Research Institution of Rezekne Higher Education Institution

2. numurs, 2011

"PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN SOCIALIZATION AND RESOCIALIZATION OF SOCIETY"
     - Personality Socialization Research Institution of Rezekne Higher Education Institution

 

Monogrāfijas
2013. gads

HEALTH PROMOTION AND PROFESSIONAL REHABILITATION TECHNOLOGIES FOR PARTICIPATION IN LABOUR MARKET - Ingrida Baranauskienė, Darius Gerulaitis,
Velta Lubkina, Liuda Radzevičienė, Svetlana Usca

„Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība”  - Svetlana Ušča, Velta Ļubkina.

2012. gads

"Studentu patstāvīgā profesionālā darbība pedagoģiskajā praksē" - Aina Strode

"Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika" - M.Marčenoka

"Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā" - Ilga Prudņikova

2010. gads

"Latvijas karjeras attīstības atbalsta sistēmu cilvēkiem ar invaliditāti analīze: kaimiņvalstu un Latgales reģiona kontekstā" - Ivans Korniļjevs (Dr.paed., prof. Veltas Ļubkinas redakcijā)

2009. gads

"Patērētājizglītības pedagoģiskie un sociāli ekonomieskie aspekti" - Līga Danilāne, Velta Ļubkina

"Fiziskās aktivitātes gados veciem cilvēkiem" - Aivars Kaupužs

2007. gads "Dzimtes reprezentācija: īpatnības un izpausmes aspekti" - Larisa Brokāne

 

Metodiskie materiāli
2013 Ļubkina, V., Kaupužs, A., Ušča, S., Rižakova, L., Ciukmacis, A. (2013). The testing technology of neuromuscular system, the methodology of its introducting
Ļubkina, V., Kaupužs, A., Ušča, S., Rižakova, L., Ciukmacis, A. (2013). The technology of balance testing and training, the methodology of its introducing
Ļubkina, V., Kaupužs, A., Ušča, S., Rižakova, L., Ciukmacis, A. (2013). Methodology of Vibromassage technology and its implementation

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS