Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Personības socializācijas pētījumu institūts 2006-2015
Personāls
Zinātniskā padome
Pētniecības virzieni un darbības stratēģija
Izdevumi
Datu bāzes
Zinātniskās darbības pārskats
Projekti
Arhīvs

Reģionālistikas zinātniskais institūts
Personāls
Zinātniskā padome
Pētniecības virzieni un darbības stratēģija
Izdevumi
Datu bāzes
Zinātniskās darbības pārskats
Projekti
Arhīvs
Personības socializācijas pētījumu institūts 2006-2015

Zinātne
Kontaktinformācija
Zinātnes padome
Profesūra
LZP Apstiprinātie eksperti
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Doktorantūra
Konferences un zinātniskie pasākumi
RA rakstu krājumi
Zinātnisko publikāciju datu bāze
Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts
Zinātnieku nakts
Zinātniskās darbības gadagrāmata
Noderīgas saites
RA publiskais pārskats

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Personāls

Pedagoģijas tehnoloģiju laboratorija

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Ieņemamais mats

Zinātnes nozare, apakšnozare

e-pasts adrese

Gilberto Marzano

Dr.philos.

Laboratorijas vadītājs

 

Gilberto.Marzano@ru.lv

Marina Marčenoka

Dr.paed., LZP eksperte

vadošā pētniece, jaunā zinātniece

Mūzikas uztvere kā skolēnu muzikālās gaumes pilnveidošanas nosacījums

marina-mar4enoka@inbox.lv

Aina Strode

Dr.paed., LZP eksperte

pētniece, jaunā zinātniece

Pedagoģijas tehnoloģijas dizaina programmās

 

Aina.Strode@ru.lv

Inta Rimšāne

Dr.sc.administr.

pētniece, jaunā zinātniece

Izglītības vadības pētījumi

 

rimsane@yahoo.com

Raimonds Arājs

Dr.paed.

pētnieks

Ekoloģiskās izglītības pētījumi

arajsraimnonds@inbox.lv

Līga Danilāne

Mg. soc.sc., Dr. paed.grāda pretendente

pētniece

Patērtētāja kultūras pētījumi

 

Liga.Danilane@ru.lv

Speciālās pedagoģijas laboratorija

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Ieņemamais mats

Zinātnes nozare, apakšnozare

e-pasts adrese

Ilga Prudņikova

Dr.paed.

Pētniece, jaunā zinātniece

Speciālā pedagoģija, Montesori pedagoģija

ilga2@inbox.lv

Mārīte Rozenfelde

Mg.paed., Dr. paed.grāda pretendente

pētniece, Speciālās pedagoģijas laboratorijas vadītāja

Atbalsta sistēma bērnu ar speciālām vajadzībām integrācijas procesā vispārējās izglītības iestādē

 

Marite.Rozenfelde@inbox.lv

 

 

Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorija

Vārds, uzvārds

Zinātniskais grāds

Ieņemamais mats

Zinātnes nozare, apakšnozare

e-pasts adrese

Larisa Brokāne

Dr.soc. psyhol., LZP eksperte

vadošā pētniece, Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorijas vadītāja,

jaunā zinātniece

Sociālās rehabilitācijas tehnoloģijas

 

Larisa.Brokane@llu.lv

Velta Ļubkina

Dr.paed., LZP eksperte

vadošā pētniece, PSPI direktore

Profesionālās rehabilitācijas tehnoloģijas Profesionālā izglītība- ilgtspējīgas attīstības kontekstā un sadarbībā ar sociālajiem partneriem

 

velta@ru.lv

Aivars Kaupužs

Dr.paed.

pētnieks, jaunais zinātnieks

Profesionālās rehabilitācijas tehnoloģijas un

fiziskās aktivitātes dažānos vecumposmos

 

aivars.kaupuzs@inbox.lv

 

Svetlana Ušča

Dr.paed.

pētniece, jaunā zinātniece

Komunikatīvās kompetences attīstība, sociālā rehabilitācija

 

svetlanausca@inbox.lv

 

 

Aldis Ciukmacis

Mg.paed.

pētnieks projektā MODPART

Speciālists vibromasāžā

Alcis01@inbox.lv

Lorita

Rižakova

 

Pētniece projektā MODPART

Ārsts - rehabilitātājs

materhorn@inbox.lv

Gatis Ļubkins

Bac.paed.

Projektu EDUSEN un MODPART sabiedrisko attiecību speciālists

 

gatixss@inbox.lv

Inese Rimšāne

4.kursa studente

Projektu EDUSEN un MODPART koordinatore

 

Inese.rimsane@inbox.lv

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS