Sveicināti, viesis   
 
  [EN] [LV] Web lapas karte 
Personības socializācijas pētījumu institūts 2006-2015
Personāls
Zinātniskā padome
Pētniecības virzieni un darbības stratēģija
Izdevumi
Datu bāzes
Zinātniskās darbības pārskats
Projekti
Arhīvs

Reģionālistikas zinātniskais institūts
Personāls
Zinātniskā padome
Pētniecības virzieni un darbības stratēģija
Izdevumi
Datu bāzes
Zinātniskās darbības pārskats
Projekti
Arhīvs
Personības socializācijas pētījumu institūts 2006-2015

Zinātne
Kontaktinformācija
Zinātnes padome
Profesūra
LZP Apstiprinātie eksperti
Reģionālistikas zinātniskais institūts
Doktorantūra
Konferences un zinātniskie pasākumi
RA rakstu krājumi
Zinātnisko publikāciju datu bāze
Akadēmiskā personāla publikāciju saraksts
Zinātnieku nakts
Zinātniskās darbības gadagrāmata
Noderīgas saites
RA publiskais pārskats

Aktuāli


Ievadi savu e-pastu, lai saņemtu jaunāko informāciju par Rēzeknes Augstskolu:


Reklāma
 
» Projekti
Projekts ”DELA – NOBA” Developing the Language Awareness approach in the Nordic and Baltic countries (Nr. NPHZ-2013/10022)
Vairāk par projektu

 

„Improvement of Social Pedagogues Professional Qualification by Mediation Implementation“
(MeImp) No LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141
Vairāk par projektu
Ievads mediācijai skolā
Semināra „Mediācija skolā” metodikas apskats
Darba kārtība 24.-25.10.
Darba kārtība 17.-18.10
Mācību semināra programma
Paziņojums par mācību semināru
Emocijas un vajadzības konfliktā - 3.fāze
Kas ir mediācija
ko dara un kāds ir mediators
KONFLIKTS
Mediacija efektivai konfliktu risinasanai skola
Mediācijas fāzes jeb struktūra (1.un2.fāze)
Problēmas risinājums-4.fāze
Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūta realizētie projekti sociālajā jomā

 

„Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff“
(EDUEVAL) No 538743-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP
Vairāk par projektu
EDUEVAL mobility brochure
  2014.gada 14.-17. jūlijā Heraklionā, Krēta, Grieķija, notika projekta „Evaluation for the Professional Development of Adult Education Staff“ (EDUEVAL) No 538743-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP darba seminārs, kurā piedalījās projekta partneri un brīvprātīgie no Itālijas, Grieķijas, Spānijas, Polijas un Latvijas.
Vairāk informācijas

 

LAT-LIT projekts "Designing a Model Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market” (MODPART)", Project index LLIV-223
Conference agenda 6.12
Projekta reklāma
04.2013
LT konference 04.2013
Vairāk par projektu
Projekta partneru tikšanās Šauļu universitātē
RA PSPI realizētie un plānotie projekti un sadarbības iespējas ar Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldībām
Baranauskiene, I., Juodraitis, A. (2012). Cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālā rehabilitācija: veiksmes priekšnosacījumi.
Monogrāfija. (no lietuviešu val. tulk. J.Skrivļa - Čevere). Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 321 lpp.
Final Conference for project, 06.12.2013


Metodiskie materiāli
2013 Ļubkina, V., Kaupužs, A., Ušča, S., Rižakova, L., Ciukmacis, A. (2013). The testing technology of neuromuscular system, the methodology of its introducting
Ļubkina, V., Kaupužs, A., Ušča, S., Rižakova, L., Ciukmacis, A. (2013). The technology of balance testing and training, the methodology of its introducing
Ļubkina, V., Kaupužs, A., Ušča, S., Rižakova, L., Ciukmacis, A. (2013). Methodology of Vibromassage technology and its implementation

 

LLP projekts "Evaluation toolkit on seniors education to improve their quality of life"
Vairāk par projektu
Starptautiskā sadarbība Senioru izglītības jomā
RA PSPI realizētie un plānotie projekti un sadarbības iespējas ar Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldībām

 

Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003)
Vairāk par projektu

Š.g. 29.novembrī Mykoob kursu apguvi uzsāks Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas skolotāju 2. grupa. tos vadīs RA Matemātikas un datorzinātņu katedras docētājs M. Kijaško, bet turpinājumu 6. un 7. decembrī vadīs LU docētājs Kiris.

 

ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”
vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003)
Vairāk par projektu

 


Notikumu kalendārs

Video tiešraides

RA Izdevniecība

Pieslēgties LAIS